Länets bästa skola – i Österåker

Länets bästa skola – I Österåker!

Visste Du att den moderatledda alliansen i Österåker vill att elever i kommunens alla skolor ska få de bästa förutsättningarna för en bättre framtid?

Hur?

En del i vårt målarbete är att vi vill ge elever större möjlighet till ökad kunskap och bättre resultat genom att förlänga läsåret med, initialt, 4 dagar.

Grundskoleförordningen säger minimum 178 dagar och max 190.
ALLA Sveriges kommuner (utom en) ligger på minimumnivån.

Varför?, undrar vi i Österåker

Våra nordiska grannländer ligger på 190 dagar, de flesta andra länder i Europa ligger på 190.

Dagens barn och unga kommer att möta övriga länders barn och unga i vuxen ålder.

Med vårt förslag kommer elever i Österåkers skolor kunna möta konkurrensen i övriga Europa och närma sig övriga världens arbetsmarknad.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Öppet brev till Trafikverket

Ni måste agera innan det sker en allvarlig olycka!

Det finns allvarliga och uppenbara brister i trafiksäkerhet vid Kulla Vägskäl, särskilt för oskyddade trafikanter och vi kommunalråd vill veta vad Ni gör för att omgående förbättra situationen.  Bytespunken är mycket populär då stombussen från Vaxholm fungerar bra med täta avgångar. Dessa resenärer måste korsa Vaxholmsvägen (väg 274) på eftermiddagen, och det saknas en säker gångpassage. Att korsa vägen till fots är så långt från en trafiksäker lösning det går att komma på grund av höga hastigheter och mycket trafik.

Enligt de senaste trafikmätningarna, som gjordes 2015 och 2016, passerar 10 400 fordon per dag på Vaxholmsvägen, respektive 4600 fordon på Svinningevägen. Efter det att trafikmätningarna genomförts har invånarantalet ökat successivt i hela Österåker, vilket även inkluderar Täljö/Svinninge. Kulla vägskäl är för tillfället den mest angelägna trafikfrågan som ställs från medborgare till Österåker kommun, där många synpunkter som inkommer just rör detta ärende. Många föräldrar är även oroliga för sina barn som måste korsa vägen på egen hand utan bättre alternativ. Österåkers kommun har i ett försök att avlasta Kulla vägskäl arbetat för att få bättre bussanslutningar av SL till och från Svininge och Täljö, där de flesta infartsparkerarna bor, utan framgång.

Vi arbetar nu med att ordna en parkeringsyta både i Rydbo, där många föräldrar lämnar barnen, och i Svinninge. Men Kulla kommer fortsatt kommer vara den främsta bytespunkten. Vi undersöker därför även möjligheten att snabbt kunna ordna matartrafik med mindre fordon från Svinninge/Täljö om parkeringssituationen blir än mer ohållbar. I samband med detta kommer antalet resenärer som nyttjar bussanlutningen vid Kulla Vägskäl förmodligen öka ytterligare, varför det är av yttersta vikt att trafiksäkerheten åtgärdas snabbt.

Österåkers kommun arbetar intensivt med att förbättra situationen för våra medborgare vid Kulla vägskäl och även öka vår andel hållbara transporter. Det finns en stark oro från kommunen att det kan ske en allvarlig olycka vid Kulla vägskäl och kommunen gör allt vi kan för att förhindra detta men det behövs även åtgärder från Trafikverket som ju ansvarar för den statliga Vaxholmsvägen. Vi ser att även arbetet med de långsiktiga lösningarna måste påskyndas och påbörjas utan vidare fördröjning.

 

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande

 

Mathias Lindow (L)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Nytt promenadstråk vid Kanalen invigt.

Idag invigde jag den nya sträckan av promenaden längs Åkers kanal. Denna länk knyter ihop två befintliga stråk på östra sidan av Åkers kanal. Med denna utökning till den befintliga stigen är promenaden nu ca 4,5 km lång.

Detta är en del av det som kommer att bli Stadspark Åkers Kanal, vilket projekterats under en längre tid och drivits av Alliansen i Österåker.

Ett sammanhängande gångstråk runt hela Åkers kanal ger alla tillgång till Kanalen, vilket inte varit fallet tidigare.

Vatten är ett viktigt element i en stad. Det fungerar som en identitetsskapare och rätt utnyttjat ökar det attraktiviteten för boende och besökare. Kanalen är idag tillgänglig från både öst och väst i stora delar av framtida stadsparken. Det är viktigt att tillgängliggöra kanalens alla stränder på kommunens mark om parkrummet ska upplevas som en helhet.

Jag höll tal tillsammans med Hans Rockberger från Hembygds- och Fornminnesföreningen vid Lillbroängen innan det var dags att gå över bron och klippa bandet. Det strålande väder som varit förbyttes då i en rejäl regnskur. Men, man får tänka att lika betydelsefullt som vatten är som element i en stadsbild, lika betydelsefullt är det för allt som växer.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev 2017-06-22

Mitt senaste nyhetsbrev finner du i menyn ovan.

Något om innehållet:

 • Midsommar
 • Senaste Kommunfullmäktige med beslut om medfinansiering på väg 276 samt särskilt boende på Görjansgården, Ljusterö
 • Invigning av aktivitetspark Sabelbacken
Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev 2017-06-13

Mitt senaste nyhetsbrev kan du läsa under fliken Nyhetsbrev ovan.

Något om innehållet:

 • Nationaldagen
 • Snart fyrfiligt till Söralidskorset
 • Kommenterar S påstående om ”demokratiskt underskott”

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka!

 

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Dubbla körfält till Söralidskorset

Under åren 2010-2016 har ett projekt med trimningsåtgärder genomförts på väg 276 för att förbättra framkomligheten.

Sträckan Margretelundsvägen – Söralidsvägen har begränsad framkomlighet i högtrafik vilket uppmärksammats i olika trafikstudier och Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför på uppdrag av Alliansen i Österåker utarbetat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för att möjliggöra dubbla körfält.

Det känns mycket positivt att vi nu tar ett stort steg för att åstadkomma dubbla körfält på denna mycket trafikbelastade del av väg 276. Det kommer att ger avsevärt bättre flöde när det står klart.

Avtalet omfattar ett första steg med framtagande av projekteringshandlingar och en prövning av åtgärd typ 1. Om åtgärden betecknas som en typ 1-åtgärd krävs ingen vägplan, vilket avsevärt kortar ner tiden till genomförande.

Prövningen görs av Trafikverket då väg 276 är en statlig väg. Trafikverket kommer att vara byggherre och ansvarig för framtida drift.

Avtalet omfattar en total kostnad om 29 miljoner kronor och bedöms ha en hög samhällsekonomisk nytta, varför den bör utföras så snart det är möjligt. Den höga samhällsnyttan motiverar att Österåkers kommun går in och gör en medfinansiering på en annars statlig väg. Med detta byggs en flaskhals bort vilket ger ekonomiska och miljömässiga vinster och en bättre livskvalitet för de boende i Margretelund och norr om Åkersberga.

 

 

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Mitt nationaldagstal 6/6-2017

Så roligt att se så många här på Ekbacken i dag och grattis alla svenskar på nationaldagen!

Börjar där jag normalt brukar avsluta. Med ett stort TACK till alla som gjort denna tradition till verklighet även i dag, alla ni som medverkat och medverkar här idag och inte minst alla ni som stått för planering och förberedelser för att göra det möjligt för oss att samlas och fira nationaldagen.

Och, helt traditionsenligt, vill jag nämna något om vädret.

För 7:e året i rad har vi tur med vädret. Det är nämligen 7:e gången vi firar nationaldagen här och lika många gånger har jag haft den stora äran att hålla Österåkers nationaldagstal!

Hembygds och fornminnesföreningen har redan nämnt detta om varför vi firar Nationaldagen just den 6:e juni varför jag inte går in på ytterligare en historielektion.  Men ….. enligt några skrönor lär den 6:e juni valts just för att det statistiskt sett har varit minst regn just denna dag….

En dag som denna, den sjätte juni, när hela vårt land (nästan – jag såg att det fortfarande kommer nysnö längre upp i landet) spruckit ut i grönska och syrenerna står i blom och alla svenska flaggor vajar känner man sig lite extra patriotisk. Jag blir lycklig av att se alla dessa svenska flaggor som är hissade i dessa tider.

Även om det finns förbättringsområden, är ändå Sverige ett fantastiskt land att leva i. Jag är en mycket stolt svensk och en mycket stolt Österåkersbo.

Varför är jag det?

Jo för att Sverige är ett fritt, demokratiskt och sekulärt land där alla medborgare har rätt till sin frihet och att leva sina liv som man vill. Sverige är en rättsstat, där alla är lika inför lagen. Vi är ett av världens mest jämställda länder.

Det är värden vi alla måste stå upp för! Det är värden vi aldrig får tillåta oss att kompromissa om!

Nationaldagen är för mig en dag för samling, hyllning och glädje – precis som vi samlas kring en hyllning av våra guldhjältar efter ett framgångsrikt hockey-VM och när Sveriges nationalsång spelas.

En idrottslig prestation kanske är lättare känna den där stora, rusiga glädjen inför, medan nationaldagen kanske mer är en dag för reflektion och tacksamhet för våra grundläggande värden och rättigheter. Det som gör Sverige unikt. Något som vi till vardags kanske tar för givet, men blir mer varse om att vi måste värdesätta mer.

Vi är ett land rikt på traditioner. För mig är traditioner lika med något beständigt och inte minst en känsla.

Den tid vi är mitt uppe i nu är för mig ett exempel. Det är skolavslutningstider.

Det är kanske inget sverigeunikt just med en skolavslutning i sig, men i den ljumma försommargrönskan är väl ändå en svensk skolavslutning något lite extra?

Jag har svårt att hålla tårarna tillbaka när jag besöker en skolavslutning eller ett studentutsläpp.

Snart är det midsommar. Finns det något svenskare än det? Sill och ångande varm färskpotatis. Jordgubbar. Blomsterkransar och lövad majstång. Glädje. Uppsluppenhet. Samvaro.

När jag är inne på samvaro så är ju nationen en form av samvaro.

Sverige som nation utgörs av alla oss som vill vara en del av den gemenskapen.

Välstånd, välfärd och frihet skapas av oss och av medborgares företagsamhet och vilja att försörja sig själva.

En kombination av vårt lands alla tillgångar och viljan hos de människor som bor här att göra det bästa möjliga av det utgör fundamentet för vårt land. Såväl det samhälle vi verkar i idag som det historiska arv vi har att förvalta och den framtid som kommer bli vårt arv till kommande generationer.

Vår blågula flagga är symbolen för denna sammanhållning.

Österåker är vår del av Sverige att vårda och utveckla. Vi är drygt 43 000 invånare som har förmånen att bo nära en storstad men också nära hav och natur.

Vi är en välmående kommun. Vi är en av få kommuner i riket med en särdeles god ekonomi och samtidigt hög kvalitet i verksamheterna. Vi har ett starkt civilsamhälle där föräldrar och vuxna värnar om våra barn och unga genom att tex nattvandra. Den starka känslan av gemenskap där vi tillsammans värnar vårt gemensamma genom bland annat grannsamverkan.

Vi har en stark hemortskänsla hos oss och det stärker vår kommun.

Österåker har också ett rikt kulturliv. Under sommaren kommer det bland annat ges parkteater just här på Ekbacken. På midsommarafton den 23 juni kommer traditionellt midsommarfirande hållas här.

Wiraspelen 1-9 juli får man inte missa. Ett musikskådespel om Wira bruk under 1700-talet.

Det finns mycket mer att berätta, att rekommendera inför sommaren i vår härliga skärgårds-kommun. Och jag rekommenderar en titt på kommunens hemsida.

Ja jag är en stolt Österåkers bo och tar varje tillfälle i akt att också berätta det. Vi kan alla känna oss stolta över Österåker!

Återigen vill jag rikta ett stort TACK  till Er alla som gjort denna tradition till verklighet även i dag, så vi tillsammans kan hylla och fira nationaldagen.

Ett stort GRATTIS på nationaldagen!

Publicerat i 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev 2017-06-02

Mitt senaste nyhetsbrev finner du under fliken ovan.

Jag berör bland annat följande områden:

 • Opinionsläget
 • Österåker som moderat förebild
 • Ett par intressanta möten och besök
 • Nationaldagsfirande 6/6

Nu på tisdag den 6/6 är det traditionellt nationaldagsfirande på Ekbacken mellan klockan 14-16. Jag håller mitt nationaldagstal klockan 15. Vi se väl där?

Trevlig helg!

Publicerat i 1 | 1 kommentar

Porträtteras i Sunt Förnuft

Undertecknad och budget- och kvalitetschefen Mohammed Khoban porträtteras i senaste numret av Sunt Förnuft som ges ut av Skattebetalarnas förening.

Är du medlem i Skattebetalarnas förening får du denna tidning hemskickad. Om inte kan du höra av dig till mig så skickar jag ett exemplar.

Tack vare kloka och långsiktiga politiska prioriteringar och skickliga tjänstemän och medarbetare står det klart att det endast är i samverkan och god förståelse för våra olika uppgifter mellan politik och tjänstemän som ger framgång och förbättring med medborgarnas och medarbetarnas bästa för ögonen. Moderat ideologi i praktiken – Vems är de pengarna kommuner tar in och för vem är verksamheterna till?

Österåkers framgångsrecept:
Förhåll dig hela tiden till den kommunala kompetensen. Vilka uppgifter har kommunen och vems är egentligen skattemedlen?
Kommunlagen säger att kommuner ska ha en ekonomisk planering tre år framåt, men i praktiken fastnar många kommuner i ett år i taget. Det räcker inte. Lägg upp en planering för tio år.
Sätt finansiella mål, förfina dem löpande, och låt dem vara allenarådande för alla ekonomiska beslut.
Sätt ekonomiska ramar för förvaltningarnas verksamhet för att undvika huggsexa. Det gynnar ingen att gasa ena året och bromsa det andra.
Ständig utveckling via förnyelse, samverkan och digitalisering.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev 2017-05-19

Mitt senaste nyhetsbrev finner du i menyn ovan.

Lite om innehållet:

 • Senaste kommunfullmäktige
 • Länsförbundsstämman
 • Talade vid Moderata studenters spetsutbildning
 • 95 000 nya bostäder möjliga med halverat strandskydd
Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Porträtterad i tidningen Svenskt Vatten

I tidningen Svenskt Vatten nr 2 – 2017 porträtteras jag på ett stort uppslag. Dels vem jag är som privatperson,  dels min roll som Kommunstyrelsens ordförande i skärgårds-kommunen Österåker och ordförande i Roslagsvatten.

Publicerat i 1 | Märkt , , , | 1 kommentar

Ökad trygghet med kommunal hemsjukvård.

Jag skriver idag i Dagens Samhälle tillsammans med Kommunförbundet Stockholms Läns representanter i ledningsgruppen för Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län (VIS om fördelarna och den ökade tryggheten med kommunal hemsjukvård.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/okad-trygghet-med-kommunal-hemsjukvard-17071

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar