Nyhetsbrev 2016-10-21

Ett färskt nyhetsbrev ligger nu upplagt under fliken ”Nyhetsbrev” i menyn ovan.

Trevlig helg önskar jag dig!

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Nyhetsbrev

Nyheter

Jag vill till dig som är ny läsare på min blogg passa på att highlighta att jag skriver nyhetsbrev regelbundet, där jag sammanfattar veckan som varit eller tar sikte på någon större händelse i veckan som kommer. Du finner samtliga nyhetsbrev sedan upp till ett år tillbaka under fliken ”Nyhetsbrev” ovan.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Öppet brev från 23 Moderata kommunalråd


Som kommunalråd och oppositionsråd arbetar vi varje dag för ett hållbart och fungerande samhälle. Precis som för er upptar frågor om hur vi skapar ett hållbart mottagande och en effektiv integration stora delar av vårt arbete. Under de senaste åren har vi tvingats ställa om vår kommunala verksamhet för att på kort tid erbjuda bostäder, ett socialt sammanhang, sysselsättning och utbildning till nyanlända. Vi gör det eftersom vi vill ta vårt ansvar och utifrån våra förutsättningar ta emot de som flyr undan våld och förtryck.

Det är också denna vilja att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som får oss att skriva till er. I dagarna fick vi nämligen beskedet att kommunerna i Stockholms län ska ta emot och lösa boende för 8781 personer under 2017 och enligt beräkningar 12 250 under 2018. Samtidigt har vi en eskalerande bostadsbrist, för lite byggande och stelbenta byggregler. De nya kommuntalen tillsammans med bristande förutsättningar för bostadsbyggande gör att vi passerar gränsen för vad som är möjligt för oss att klara av. Vi vill med detta brev förklara hur vår situation ser ut, att ni försätter oss i en omöjlig situation och vad vi behöver för att ha en rimlig chans att klara vårt uppdrag.

Förra sommaren presenterade ni förslaget ”Ett gemensamt mottagande av nyanlända”. I praktiken har förslaget inneburit att varje kommun blev tvungna att ta emot ett antal nyanlända som länsstyrelsen fördelat utifrån statens beslut. Antalet ändras med kort varsel och vi har inte möjlighet att överklaga beslutet.

Vi förstår att era intentioner var en jämnare fördelning mellan landets kommuner och ett försök att motverka segregation. Men att ni slutade anpassa fördelningstalen till verkligenheten och våra förutsättningar har fått konsekvenser. Redan idag råder akut brist på bostäder som nu har blivit kritiskt. Det är anmärkningsvärt att vi ska ordna bostäder till 31 procent av alla nyanlända när Stockholms län endast utgör 22,5 procent av befolkningen.

Före sommaren presenterade ni ytterligare ett förslag som dels innebär att vi fråntas möjligheten att placera ensamkommande minderåriga asylsökanden i andra kommuner med bättre förutsättningar, dels ett schabloniserat ersättningssystem. Tanken må även denna gång ha varit god men förslaget innebär en kraftig inskränkning av det kommunala självstyret, en ytterligare pressad bostadssituation och att ersättningarna sänks med mångmiljardbelopp. Dessa lagstiftningar, i kombination med att fördelningstalen baseras på kommuners invånarantal och arbetsmarknad och inte tillgång på bostäder, har gjort krisen akut i Stockholms län.

Det faktum att vi inte har några bostäder till vårt förfogande kanske inte spelar någon roll från ett skrivbordsperspektiv, men det spelar en avgörande roll i praktiken. När ett kommuntal är fastställt har vi två månader på oss att ordna med bostäder till ett antal nyanlända utan att ha möjlighet att påverka volymen. Detta ska göras i det län med en av världens längsta bostadsköer samtidigt som det snarare är regel än undantag att det tar minst tio år från idé till att en bostad står nyckelfärdigt.

Problemet måste ni själva ha insett när ni gav staten undantag från lagar och regler
vid byggande av asylboenden. Liknande regelförenklingar eller undantagstillstånd
skulle vara ytterst användbart för byggherrar men även för oss i kommunerna. När vi ber om detta möts vi av en kompakt tystnad eller en tillsägelse att vi fortsatt ska följa de regler ni själva har friskrivit er från.

Att införa tvingande lagstiftning med innebörden att vi i rekordfart måste få fram ett stort antal boenden har givetvis inte skapat fler bostäder. Däremot har det tvingat många av oss till tillfälliga baracklösningar, att samtliga hyresrätter som frigörs från allmännyttan gått till nyanlända istället för till bostadskön eller att kommuner rent av tvingats köpa bostadsrätter. Samtidigt lägger boenden i andra delar av landet ner.

Detta är inte hållbart. Det är slöseri med skattebetalarnas resurser, ger sämsta möjliga förutsättningar för en fungerande integration och stänger ute andra medborgare som står i bostadskön.

Under de senaste åren har vi haft en ansträngd situation men lyckats anpassa oss till minskade resurser och förändrade planeringsförutsättningar. De nya kommuntalen tillsammans med tvångslagstiftning och en ovilja att ändra på stelbent lagstiftning gör dock ett fortsatt mottagande omöjligt. Ska vi överhuvudtaget ha möjlighet att leva upp till vårt lagstadgade ansvar behöver vi tre saker från er:

1. Bromsa utslussningen från asylboenden till kommunerna. Av landets 290 kommuner uppger 250 kommuner att de har bostadsbrist. I Stockholms län är situationen akut. Inga tvångslagstiftningar eller goda intentioner kan ändra på faktumet att vi inte har några lediga bostäder med två månaders varsel. Genomsnittlig kötid 2015 var 8,2 år och bara i dagsläget står över 550 000 personer i bostadsförmedlingens kö.

2. Ni behöver omedelbart se över vilka lagar och regler som behöver tas bort eller anpassas till snabbare bostadsbyggande och ett långsiktigt hållbart samhälle. Ledtiderna måste radikalt sänkas. Det ska inte ta mer än två år från idé till ett nyckelfärdigt boende.

3. Kommunerna behöver rätt förutsättningar såsom långsiktiga planeringsförutsättningar och möjlighet att påverka beslut som rör vår kommun. Det är inte hållbart att vi med två månaders varsel måste förse ett visst antal, som vi själva inte haft möjlighet att påverka, med bostäder. Vi ber er därför avskaffa tidigare tvångslagstiftning och förpassa de två senaste förslagen till papperskorgen.

Vi har blivit vana vid att anpassa oss till minskade resurser och förändrade planeringsförutsättningar, men det finns en gräns för hur mycket vi kan anpassa oss. Den gränsen är nu passerad. Om ni inte lyssnar till oss och anpassar förd politik kommer vi inte kunna leva upp till vårt lagstadgade ansvar.

Vi begär nu därför att ni inte fortsätta på inslagen väg och försöka lagstifta bort bostadsbrist och kostnader i flyktingpolitiken. Samarbeta istället med oss i kommunerna och förse oss med verktyg och möjligheter. Genom minskad byråkrati, bättre planeringsförutsättningar, regellättnader och ett tillfälligt stopp i utslussningen från asylboenden skulle förutsättningar skapas för fler bostäder, en bättre integration och ett kostnadseffektivt mottagande.

Adam Reuterskiöld (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun
Leif Gripestam (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Lidingö Stad
Mats Gerdau (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun
Parisa Liljestrand (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun
Fredrik Saweståhl (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun
Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Salems kommun
Monica Pettersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun
Kjell Jansson (M)
Oppositionsråd i Norrtälje kommun
Fredrik Kjos (M)
Oppositionsråd i Upplands Bro
Martina Mossberg (M)
Oppositionsråd i Haninge kommun
Henrik Thunes (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun
Olle Reichenberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Danderyds kommun
Harry Bouveng (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamns kommun
Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Solna Stad
Lars Lindgren (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Vaxholms kommun
Daniel Dronjak Nordqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun
Göran Nygren (M)
Gruppledare i Nykvarns kommun
Olov Holst (M)
Oppositionsråd i Sigtuna kommun
Jimmy Baker (M)
Oppositionsråd i Botkyrka kommun
Oskar Weinmar (M)
Oppositionsråd i Upplands Väsby
Marita Lärnestad (M)
Oppositionsråd i Södertälje
Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Österåkers kommun

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Äntligen första spadtaget för friidrottsarenan!

spadtaget

Även om arbetena redan tjuvstartat lite med mark-, el- och rördragningsarbeten så togs det formella spadtaget för den nya friidrottsarenan vid Röllingby idag. Undertecknad höll inledningstal innan det var dags för fyra friidrottsungdomar från Åkersberga SK att tillsammans företa det symboliska spadtaget.

Det var en välbesökt tillställning där bland annat det kända friidrottsoraklet Lennart Julin närvarade.

Banorna beräknas vara på plats om ungefär ett år. Det blir en arena som håller SM-standard med åtta löparbanor, hoppgropar och kastburar. En permanent läktare kommer byggas och arenan förbereds med modern teknik.

Ett mycket välkommet och efterlängtat tillskott till idrotten i vår kommun!

jag-och-armadas-vd-leif-blomqvist-inledningstalar

lennart-julin-flankerad-av-friidrottsungdomar

valbesokt-dag

arbetena-har-redan-smugit-igang

 

 

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Angående vinster i välfärden

hemtjanst

Nu talas det om vinstbegränsning för företag som producerar välfärdstjänster. Ilmar Reepalu föreslår nu att företagen, de privata leverantörerna, inte ska få behålla mer än 8 procent i vinst! 

Det är ett tänkande som i mina ögon andas fondsocialism! 

Så här fungerar det enkelt uttryckt i praktiken: Kommunen tecknar ett avtal med en leverantör av t.ex. hemtjänst. Avtalet anger vad som ska göras och med vilken kvalitet. Pengen är exakt densamma för kommunal som för privat utförd hemtjänst. 

Ponera att vårdföretaget kommer på ett effektivt sätt att organisera vården och kan leverera samma mängd vård som tidigare med samma kvalitet, eller högre, till samma pris. Samtidigt som man också får pengar över. Dessa pengar som blir över får företaget idag behålla. Kommunen har ju inte förlorat något. Vi har fått det vi beställde med rätt eller t.o.m. högre kvalitet. På vilket sätt är detta ett problem? Här får nog vänstern faktiskt vara så snälla att förklara sig. 

Om en kommunal verksamhet (låt oss som exempel uppehålla oss vid den del av hemtjänsten som driftas av kommunen) under flera år går med underskott och tappar brukare är det ingen från oppositionen som ens ifrågasätter detta, utan istället accepterar man ett sämre ekonomiskt resultat, rent av minusresultat, inom den kommunala hemtjänsten. Man pläderar ideligen om att mer pengar ska allokeras till verksamheten. Det verkar inte finnas någon hejd på hur långt ineffektivt nyttjande av resurser ska få gå så länge de ideologiska bevekelsegrunderna får sitt. 

Österåker ligger redan idag, jämfört med oss jämförbara kommuner, på en högre nivå i peng till hemtjänsten. Pengen till kommunala såväl som privata utförare är exakt densamma! Skulle skattekollektivet – av ideologiska skäl – tvingas hålla den kommunala verksamheten under armarna måste motsvarande resurser tillskjutas de privata. Vilket i så fall skulle spä på deras vinst. Något som man i grunden är mot.

Hur man än vrider sig för att i tanken försöka möta vänsterns resonemang så är rumpan alltid bak. 

Varför ifrågasätter ingen från vänsteroppositionen att nöjdheten bland brukarna/hemtjänsttagarna/kunderna är högre inom den privata hemtjänsten än den kommunala? Varför ställer inte oppositionen samma krav på de två olika verksamheterna? 

Det enkla svaret synes vara en ovilja till valfrihet, att all hemtjänst ska vara kommunal. S i Österåker har dessutom varit emot LOV:en, Lagen om valfrihet sedan vi införde den i Österåker. Det säger väl något? 

Man kan lätt få intrycket om man lyssnar på vänstern att brukarna får sämre kvalitet inom en privat hemtjänst jämfört med en kommunal. Fakta visar dock att så inte är fallet – det visar tvärtom – en högre kundnöjdhet! 

Ta gärna del av Svenskt Näringslivs rapport:

 http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/sant-och-falskt-om-foretagande-i-valfarden_623673.html

Tänkvärt:

bild-till-blogg-om-hemtjanst-20160907

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Debattartikel om den ohållbara moment 22-situationen.

Länk till gårdagens artikel i Dagens Samhälle finner du här.

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Den kommunala hemtjänstverksamheten

I Österåkers kommun utförs hemtjänstverksamhet av den kommunala Produktionsförvaltningen i egen regi samt sex olika privata utförare. Andelen hemtjänstverksamhet utförd i egen regi har minskat under de senaste åtta åren från 79 % ned till 35 %. Verksamheten i egen regi har redovisat underskott sedan 2010 och under 2015 har underskottet ökat kraftigt. Helårsprognosen för 2016 visar ett underskott på ca 7 miljoner kronor. P

Kommunstyrelsen, som har ekonomisk uppsiktsplikt, har de senaste åren beslutat om åtgärdsplaner m.m. för att Produktionsstyrelsen ska nå en ekonomi i balans. Givet det ekonomiska läget gör Produktionsstyrelsen bedömningen att en ekonomi i balans är omöjlig att nå om inte konkurrensneutraliteten ska sättas ur spel. Pengnivån för hemtjänstverksamhet är de facto hög, högre än jämförbara kommuner. Likvärdighetsprincipen och konkurrensneutralitet måste råda.

Kommunstyrelsen fattade, som en konsekvens av ovanstående, beslut på Kommunstyrelsens sammanträde 13 juni att rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen lägger ner hemtjänstverksamhet för att nå en ekonomi i balans. (Vilket, givet de senaste årens negativa siffror är huvudfokus). Märk väl – det är en rekommendation och ett godkännande. Det är slutgiltigt upp till Produktionsstyrelsen och dess förvaltning att i detalj genomföra nödvändiga åtgärder.

 

 

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige ikväll

Klubba

Vi har redan kommit nästan halvvägs in i juni och i kväll är det dags för vårterminens sista kommunfullmäktige. Att säga att tiden går fort är nästan en underdrift.

På ärendelistan återfinns bland annat lokala miljömål för Österåkers kommun 2015-2018. Målen har en lokal förankring även om de bygger på de nationella miljömålen. Det är övergripande mål och ett tydliggörande av kommunens lokala miljöarbete. Det går inte ner på detaljnivå utan det överlämnas till respektive nämnd och förvaltning att ta fram aktiviteter och åtgärder för att på bästa sätt inom ram bidra till att målen nås.

Vidare ska fullmäktige besluta om att godkänna markanvisningsavtalet för Hagby Äng och Kulle. Området kommer bebyggas med 300 smålägenheter med upplåtelseformen hyresrätter.

Två detaljplaner kommer upp för antagande. Dels etapp 1 av Björnhammarvarvet i Svinninge, dels Brännbackens industriområde.

Beslut om att ge uppdrag att uppföra multihall vid Näsängen väntas också tas ikväll.

Vi bifaller Medborgarförslag nr 1/2015 om utökat antal laddningsstationer för elbilar, då det också är i linje med vad som ingår i Alliansen i Österåkers budget för 2016, samt plan för 2017-18.

Som vanligt kan du se websändningen från mötet via kommunens hemsida här, eller lyssna på Radio Österåkers direktsändning på 103,7 Mhz

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Debatten om bristande åldersbestämningar fortsätter

Från sr.se Bild från sr.se

Sveriges Radios Studio Ett tog under gårdagen upp ämnet ensamkommande och de allvarliga bristerna i åldersbestämning hos Migrationsverket. Jag intervjuas i inledningen av programmet om min syn på detta och de vittnesmål som kommit till min kännedom genom kontakter med anställda ute i verksamheterna.

Jag har debatterat i ärendet förut. Dels om de godtyckliga okulära åldersbestämningarna och den brist på rutiner som finns. Jag har även – i ett försök att jämna ut könsfördelningen – begärt hos Migrationsverket att ensamkommande flickor fortsättningsvis ska anvisas till kommunen.

Här nedan är en sammanställning över mina debattartiklar och radioframträdanden i ämnet:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6449097 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/att-inte-aldersproeva-asylsoekanden-aer-oetiskt-24550 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stora-konsekvenser-av-en-slapphaent-alderskontroll-23919  

http://www.svd.se/sverige-maste-kunna-gora-medicinsk-bedomning/om/svenskt-flyktingmottagande

http://www.svd.se/bestam-asylsokandes-alder-vid-ankomsten/om/svenskt-flyktingmottagande

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/jaemn-koensfoerdelning-baest-foer-samhaellet-22972

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6370748 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/daerfoer-vill-oesteraker-nu-ta-emot-flyktingflickor-22653 

https://michaelafletcher.wordpress.com/2016/02/15/brev-till-migrationsverket-krav-pa-jamn-konsfordelning/ 

 

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Nationaldagstal 6 juni 2016

Svenska flaggan

Välkomna allihop till Ekbacken och Hembygdsparken och firandet av Nationaldagen!

Det är trevligt att se att så många kommit hit.

Det är nu sjätte gången som vi samlas här på Ekbacken, i Hembygdsparken för att fira Nationaldagen och det har blivit en given tradition i vår kommun.  Jag är förstås väldigt glad att återigen få möjligheten att hålla Österåkers nationaldagstal!

Och Vilken tur vi har som får möjlighet att fira vårt land när det visar sig från sin allra vackraste sida! Ljusa nätter, underbara dofter av syren och liljekonvaljer. Tänk er Finland till exempel; 6 december. Absolut inget ont om Finland…. Ja det är tur för oss att vi har 6 juni.
Visst är det vackert med alla svenska flaggor som svajar. På vägen hit idag flaggas det överallt, på tomter, på balkonger, bussar och bilar och även här.

Apropå flaggor och firande och svenska flaggan- Det är ju OS i år igen och jag själv får en särskild känsla — ni vet när OS trupperna och alla länder tågar in på arenan med sina fanbärare.

Mitt problem är att jag har lätt till tårar och jag hinner liksom inte vänta till Sveriges trupp kommer in….det är ju så långt till S, så jag lyckas börja få klump i halsen och tårar redan när Danmark tågar in med sin trupp på arenan.

Sverige är ett fantastiskt land!
Sverige är ett fritt, demokratiskt och sekulärt land där alla har rätt till sitt liv och sin frihet. Sverige som nation, och Österåker som kommun, utgörs av alla oss som vill vara en del av den. Gemenskapen bygger på människor och på människors vilja att göra det bästa möjliga av det samhälle vi lever i och inte minst det historiska arv vi har och våra framtidsdrömmar.  Storheten i demokratin ligger i att människorna, i frihet – under ansvar – kan forma sina egna liv. Var för sig eller i samarbete med andra.  Vi är en rättsstat under en gemensam, demokratiskt stiftad lag där alla behandlas lika. Det är grundläggande värden vi alla måste stå upp för. Det är definitivt något att vara stolt över och att vårda för kommande generationer. Låt oss aldrig göra misstaget ta dessa värden för givet.

Nationaldagen för mig är en samlingens dag.
Det är en samling och en tankeväckare för oss alla i detta nu att ta vara på den plats på jorden vi har och den gemenskap och frihet vi har förmånen att leva i. Det är också en vädjan om att vårda och förvalta det som är bra, att ändra på det som är mindre bra, så våra kommande generationer får ärva ett land som om möjligt är ännu bättre i framtiden.

1983 blev 6 juni formellt Sveriges Nationaldag. Sedan 2005 är det dessutom nationell helgdag.  Många känner säkert redan till det, jag har dessutom nämnt det i samtliga mina tidigare tal, att anledningen till att vi firar vår nationaldag den 6 juni är att Gustav Vasa valdes till Sveriges kung denna dag 1523 i Strängnäs. Detta har angetts som det främsta skälet att fira Sveriges nationaldag just den 6 juni. Möjligen också för att det är Gustaf dagen….och jag har läst någonstans – också för att det var minst regn denna dag – statistiskt sett.

Ni som lyssnat på mina tidigare tal eller kan Er lokalhistoria vet att det tvistas om han är född i Vallentuna eller på Rydboholms slott. Barndomshemmet var hur som helst på Rydboholm.

Så, kära österåkersbor, – Vaggan till Sverige som enad nation, under en egen kung stod med andra ord bildligt och bokstavligt talat inom vår kommuns nuvarande gränser.

Österåker är på alla sätt en fantastisk kommun! Vi har nära till storstadens puls och larm, men vi har vår egen stad Åkersberga som utvecklas och växer och erbjuder det mesta man behöver av kommersiellt utbud och mer planeras. Samtidigt har vi också lugn, stillhet och rekreation. Vi har över 90 mil kustlinje, vi har öar, vatten, landsbygd, skogar. Vi har motionsspår, golfbanor och en rad idrottsanläggningar och fler kommer inom de närmaste två åren.

Österåker är en kommun med ett starkt näringsliv. Det finns drygt 6000 registrerade företag i kommunen! På 42 200 invånare. Det är en ganska imponerande entreprenörsanda.
Kulturen har också stor plats i vår kommun. Strax får vi njuta av Åkersberga Revyn och Eskobar som står på ”hemmascen” för första gången på, om jag inte är felunderrättad, 15 år. Österåker är en talangproducerande kommun med alla våra musikskolor och konstnärer för att nämna en som nu under sommaren har utställning på Länsmansgården, Ulrica Hydman Vallien tillsammans med en av Sveriges bästa silversmeder, också lillebror till Ulrica Hydman Vallien, Hubert Hydman som fortfarande också bor i Österåker.

Och i tillägg till allt detta har Österåkers Kommun en stabil ekonomi som ger inte bara en större frihet för oss alla utan en trygghet och möjlighet för oss att fortsätta utvecklas.

Ja, jag är en stolt österåkersbo. Jag kan verkligen inte tänka mig att bo på ett bättre eller vackrare ställe än i Österåker.

 

Sommar är synonymt med kultur och evenemang i vår vackra sommarkommun.

Här på Ekbacken kommer traditionellt svenskt midsommarfirande hållas den 24/6 med start klockan 13.

Wira-spelen går av stapeln för 31:a gången mellan 2-10 Juli !

I augusti är det teater här på Ekbacken.

11 augusti är det Kullehusteatern som ger Strindbergs Fröken Julie – i regi av Mikaela Ramel. Här möter vi Strindbergs klassiker i en musikalisk inramning.

18 augusti är det teater för våra barn då dockteatern Tittut! Krasch! Visas.

23 augusti blir det ett kärt återseende då Parkteatern för andra sommaren i rad sätter upp Dollywood här på Ekbacken.

Man kan också med fördel ta ett bad eller sola vid någon av kommunens upprustade badplatser, ta en Vaxholmsbåt från Ljusterö och Åsättrabrygga till någon av våra 1100 öar, ja nu går ju inte Vaxholmsbåten till alla de 1100 öarna ….. än. Men just nu i sommar till Husarö där man kan besöka Lotsmuseet, njuta av det magnifika landskapet och till Ingmarsö och kommunens enda slående vackra  Kulturreservat, Brottö, för att nämna några.

kommunens hemsida kan man ta del av mycket annat man kan hitta på här i vår fantastiska skärgårdskommun.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som arbetat med dagens evenemang och gjort denna dag möjlig! Vi alla här har all anledning att vara stolta över vårt land, över demokratin, över friheten och freden. Och all anledning att vara stolta över vår kommun. Jag vill tacka ER alla här för att Ni kommit hit och förgyllt detta firande!

Nu …..är det dags att välkomna Åkersberga Revyn upp på scen.

 

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Österåkers kommun tar ansvar för tryggheten

Väktare

Under sommaren ökar Skärgårdskommunen Österåker sin befolkning med det dubbla och trots att brottsligheten uppvisar en tydlig generell minskning finns det en oro hos en del som vi tar på allvar. Det sker också kriminell aktivitet även här, vilket vi från kommunens sida vill stävja så tidigt som möjligt. I det läget väljer Polismyndigheten att dra ner på insatser och bemanning, vilket vi anser vara helt fel väg att gå. Vi vill ge våra invånare, i alla åldrar, en större trygghet! Därför förstärker vi under sommaren med lokala väktare för att förhindra kriminalitet, öka tryggheten och motverka eventuell uppkomst av medborgargarden.

Vi tar säkerhet och trygghet på största allvar. Österåker ska vara en trygg kommun. Det är något vi inte kompromissar om.  När myndigheten som har ansvar för trygghet brister i sitt uppdrag måste kommunen stärka upp istället. Trots att det egentligen inte är kommunens uppgift i grunden. Givet det kommer vi skicka fakturan till rikspolischefen Dan Eliasson, som har ansvar för att upprätthålla lag och ordning.

Vi uppmanar samtidigt föräldrar och andra vuxna att nattvandra. Alla krafter behövs för att ge våra unga trygghet och åstadkomma en lugn miljö överlag.

Alliansen har sett att det behövs många fler poliser i landet, Moderaterna vill t.ex. förstärka med 2000 fler poliser, men regeringen gör dessvärre ingenting. Vi vill se ett Sverige man kan lita på att samhället finns där när man behöver. Sverige får aldrig vara ett land där man går omkring och känner oro. Det samma gäller självfallet även i vår kommun. Det får vi aldrig någonsin acceptera. Då måste vi vara beredda att agera.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Nattvandring – en del av trygghetsarbetet.

Nu är sommaren här med fint väder, ljusa kvällar och skolavslutningar. Många ungdomar kommer vara ute och som ett led i att skapa en trygg miljö i Åkersbergas centrala delar tog jag initiativ till att det genomförs nattvandringar under denna period på Trygg i Österåkers sammanträde den 31/5, vilket så klart kommunalrådet Mathias Lindow (L) och oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) ställde sig bakom.

För att skapa en lugn och trygg atmosfär är det av största vikt att så många vuxna som möjligt deltar i nattvandring. Det behöver inte enbart vara föräldrar till tonårsbarn utan alla vuxna är välkomna att bidra.

Som nattvandrare går man alltid tillsammans med några andra. Samlingslokal för nattvandrarna är Fyren i Folkets Hus. Samling är klockan 20:30 och man håller på till runt midnatt. Jackor finns att låna.

De datum som är aktuella för nattvandringsinsatser är nu till helgen 3-4 juni och nästa onsdag-lördag 8,9,10, 11 juni samt nästnästa vecka torsdag-lördag 16-18 juni.

För mer information kan man kontakta kommunens trygghetssamordnare Lena Brodin på telefonnummer 08-540 810 00.

Publicerat i 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar