Författararkiv: michaelafletcher

Späckat Kommunfullmäktige idag och ikväll

Tiden går fort och det har redan hunnit bli 4 maj.  Årsredovisningen för 2014 är klar och kommer debatteras på dagens Kommunfullmäktige. Visa av erfarenheten från förra året då oppositionen valde att debattera dåtid i ca sex timmar valde KF:s … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Krafttag mot klotter och skadegörelse

Kommunstyrelsen antog för en tid sedan nya riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse. Man ska som invånare eller besökare i Österåker uppleva de offentliga platserna som snygga och trygga. Ingen form av klotter, olaga affischering eller liknande accepteras på fastigheter … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Invigning av nya värmeverket.

Igår invigde jag tillsammans med VD för E-ON kraftvärme Stefan Håkansson det nya värmeverket på Sandkilsvägen. Jag fick även en rundtur i det toppmoderna verket. Sandkilsverket producerar fjärrvärme och eldas helt och hållet med förnyelsebara bränslen, såsom flis och pellets. … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Österåker kommer ingå i Täbys lokalpolisområde!

Det står nu klart att Österåker kommer ingå i Täbys lokalpolisområde, vilket så klart är mycket positivt för vår kommun. Lokalpolisområde Täby kommer efter omorganisationen som genomförts inom Polisen att utgöras av Täby, Danderyd, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. Tidigare var planen att vi … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Österåkers kommuns remissvar angående kollektivtrafiken

Den 30/3 sammanträder Kommunstyrelsen och på agendan finns bland annat kommunens remissyttrande avseende kollektivtrafiken till Trafikförvaltningen med. För oss som kommun är en högkvalitativ kollektivtrafik väsentlig då 6 av 10 pendlar ut från kommunen varje dag för att arbeta eller … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det allmänna kontra det enskilda

Ett ärende om detaljplan för fastigheten Berga 6:406 är på väg upp till Kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus och tvåplanshus av radhuskaraktär intill Söraskolan i centrala Åkersberga och att tillskapa … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , | 7 kommentarer

Lönesatsning på socionomer i Österåker

Österåkers kommun inför en lönetrappa för socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndshandläggare med myndighetsutövande uppgifter. Syftet är gynna personal som arbetar kvar inom socialförvaltningen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare får möjlighet att göra lönekarriär i en mycket viktig yrkesgrupp. … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Ekonomin är fortsatt mycket stark i Österåker

Ekonomin i Österåkers kommun är fortsatt stark. Det visar bokslutet för 2014 som landar på +93 miljoner kronor. Ekonomi i balans är ett viktigt mål för Österåkers kommun. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna utveckla den kommunala … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , | 1 kommentar

Bemötande av pressrelease från Socialdemokraterna

Det känns en aning märkligt att Ann-Christine Furustrand anser sig behöva ännu tydligare besked om Säbyviken när hon under fullmäktigesammanträdet den 9/2 sade sig vara nöjd med det svar jag levererade på hennes interpellation. Det är beklagligt att Socialdemokraterna verkar … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Sänkt skatt ger positiv tillväxt- och kvalitetsspiral

I det senaste numret av Dagens samhälle (nr 2-2015) konstateras det faktum som vi i Österåker redan anammat, att låg och sjunkande skatt lockar människor. Desto fler människor som lockas att flytta in, desto större blir skatteintäkterna. Österåker är en … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Angående Uppdrag granskning 14/1-2015

Med anledning av Uppdrag granskning – programmet i dag om båthallen i Säbyviken och det affärsmässiga förhållandet mellan min företrädare och dennes man å ena sidan och familjen Douglas å den andra vill jag redovisa nedanstående information/fakta. Jag tar ingen … Läs mer

Publicerat i 1 | 11 kommentarer

Historiskt

Alldeles nyss fick jag möjlighet att vara med att välja partiordförande och valet var enhälligt. I partiets 111-åriga historia är det idag den 16:e gången en ny partiordförande väljs. Ja, jag fällde en och annan glädjetår. Anna Kinberg Batra är … Läs mer

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar