Författararkiv: michaelafletcher

Sommar i Österåker

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Ett nederlag för skattebetalarna.

På kvällens Kommunfullmäktige valde oppositionen – S, V, Rp, Sd, Mp samt Skolpartiet – att inte godkänna Armadas styrelses beslut att försälja fastigheterna Hacksta 2:151 samt 2:159. Det är naturligtvis djupt beklagligt att skattebetalarna nu tvingas till en onödig fördyring … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | 1 kommentar

Kommunfullmäktige 15/6.

Idag är det ett späckat Kommunfullmäktige, som startar redan 15:00 och pågår hela kvällen. Vi föreslår bland annat – i enlighet med intentionerna i alliansöverenskommelsen – bifall till medborgarförslag Nr 3/2014 om tillagningskök på Skärgårdsstadsskolan. Målsättningen är ju att successivt tillskapa … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Nationaldagstal Ekbacken 6/6-2015

Välkomna till Ekbacken och grattis alla svenskar med dagen! Traditionsenligt firar vi idag nationaldagen här på Ekbacken och som vanligt vid den här tiden på året hissas svenska flaggan överallt, där det går. Det ger mig en känsla av stolthet och … Läs mer

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Späckat Kommunfullmäktige idag och ikväll

Tiden går fort och det har redan hunnit bli 4 maj.  Årsredovisningen för 2014 är klar och kommer debatteras på dagens Kommunfullmäktige. Visa av erfarenheten från förra året då oppositionen valde att debattera dåtid i ca sex timmar valde KF:s … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Krafttag mot klotter och skadegörelse

Kommunstyrelsen antog för en tid sedan nya riktlinjer mot klotter och liknande skadegörelse. Man ska som invånare eller besökare i Österåker uppleva de offentliga platserna som snygga och trygga. Ingen form av klotter, olaga affischering eller liknande accepteras på fastigheter … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Invigning av nya värmeverket.

Igår invigde jag tillsammans med VD för E-ON kraftvärme Stefan Håkansson det nya värmeverket på Sandkilsvägen. Jag fick även en rundtur i det toppmoderna verket. Sandkilsverket producerar fjärrvärme och eldas helt och hållet med förnyelsebara bränslen, såsom flis och pellets. … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Österåker kommer ingå i Täbys lokalpolisområde!

Det står nu klart att Österåker kommer ingå i Täbys lokalpolisområde, vilket så klart är mycket positivt för vår kommun. Lokalpolisområde Täby kommer efter omorganisationen som genomförts inom Polisen att utgöras av Täby, Danderyd, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. Tidigare var planen att vi … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Österåkers kommuns remissvar angående kollektivtrafiken

Den 30/3 sammanträder Kommunstyrelsen och på agendan finns bland annat kommunens remissyttrande avseende kollektivtrafiken till Trafikförvaltningen med. För oss som kommun är en högkvalitativ kollektivtrafik väsentlig då 6 av 10 pendlar ut från kommunen varje dag för att arbeta eller … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Det allmänna kontra det enskilda

Ett ärende om detaljplan för fastigheten Berga 6:406 är på väg upp till Kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus och tvåplanshus av radhuskaraktär intill Söraskolan i centrala Åkersberga och att tillskapa … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , | 7 kommentarer

Lönesatsning på socionomer i Österåker

Österåkers kommun inför en lönetrappa för socialsekreterare, LSS-handläggare och biståndshandläggare med myndighetsutövande uppgifter. Syftet är gynna personal som arbetar kvar inom socialförvaltningen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare får möjlighet att göra lönekarriär i en mycket viktig yrkesgrupp. … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Ekonomin är fortsatt mycket stark i Österåker

Ekonomin i Österåkers kommun är fortsatt stark. Det visar bokslutet för 2014 som landar på +93 miljoner kronor. Ekonomi i balans är ett viktigt mål för Österåkers kommun. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna utveckla den kommunala … Läs mer

Publicerat i 1 | Märkt , , | 1 kommentar