Kommunfullmäktige 2016-04-25. Årsredovisning

I dag och i kväll är det Kommunfullmäktige på agendan. Året som har gått ska summeras, jämte en del beslutsärenden på dagordningen. Vi startade vid 15:00 och lär nog hålla på fram till 23:00.

Här är mitt inledningsanförande i textformat på ärendet som berör årsredovisningen för 2015:

Det går bra för Österåker!

Jag har fått förtroendet att nu för femte gången göra tillbakablickar genom att årsredovisningen ska beslutas och godkännas.

I år känns det särskilt bra att lägga ännu ett år till handlingarna där Österåkers kommun har en av Sveriges bästa ekonomier och glädjande nog har också revisorerna denna gång sett detta.

Jag vill börja med, att i den samlade bedömningen, rikta ett särskilt stort tack till alla skickliga medarbetare i alla verksamheter, såväl kommunala som i alternativ regi, till tjänstemän i kommunen, till alla förvaltningschefer och inte minst till kommundirektör Jan-Olof Friman. Utan Er alla hade vi inte varit där vi är nu!

Alla kommuner har att hantera andras pengar , att fördela, utifrån kloka och ansvarsfulla politiska prioriteringar. Vi har i Sverige, så vitt jag vet, ännu så länge kommunalt självstyre, även om det ibland diskuteras att just det kommunala självstyret är satt ur spel. Genom det är det upp till oss valda, församlade ledamöter här i kommunfullmäktige att lägga ansvarsfulla budgetar, som är hållbara inte bara över ett år, och sedan året efter granskas hur dessa prioriteringar har fått genomslag.

I den 58-sidiga årsredovisningen framgår vad varje nämnd, styrelse och bolag har beslutat och utfört under 2015, givetvis finns de ekonomiska förutsättningarna med, d.v.s har nämnden, styrelsen eller bolaget hållit sig till budget?

Revisorerna, både de upphandlade från PWC och lekmannarevisorerna som i sitt utlåtande kommer att hålla anförande senare ikväll, då man bland annat kommer att inleda med att resultatet är 15,8 Mkr sämre än föregående år, dvs 2014. Men det är inte hela sanningen. Man väljer ju såklart hur man vill förmedla saker och ting.

Man kan lika gärna uttrycka sig så här:

Resultatet för 2015 uppgår till 76,8 Mkr, vilket är 0,4 Mkr bättre än budget.

D.v.s. träffsäkerheten i den budget som alliansen lade fram, och som vann gehör, för 2015 är positivt anmärkningsvärd.

Förra året ökade Österåkers kommun med 950 nya invånare och nu är vi (per den sista december 2015) 42.130 folkbokförda i kommunen. En ökning med 2,3% och en större ökning än länet och riket i stort.

Vi har lyckats med att ha nya bostäder klara för inflyttning och under året har det tillkommit 430 nya bostäder i Österåker. Kommunens mål har varit 250-300 per år. Detta varierar iofs år från år, så snittet är 250-300 bostäder per år.

Arbetet med en ny översiktsplan påbörjades under det gångna året, d.v.s. hur kommunen ska utvecklas fram till 2040 och med utblick ända fram till 2060. Idéer och förslag tas emot från medborgare, unga som äldre och företagare såväl som oss förtroendevalda.

——–

Jag inledde med att nämna att: Det går bra för Österåker. Den samlade bedömningen är att Österåker har en av kommunsveriges bästa ekonomier. Vi fick under 2015 rankingen som mest kostnadseffektiv i riket när det gäller grundskolan. Här har vi sedan 2011 ökat resurserna till både förskola och skola vilket också visat sig i både bättre resultat hos eleverna och en fortsatt tredjeplacering för högsta lärarlöner i landet.

 • En god ekonomi är i grunden en förutsättning för att överhuvudtaget kunna bedriva kvalitativ verksamhet, d.v.s. det kommuninvånarna betalar för. Varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt. DET är att ta ansvar, DET är att ha invånarnas bästa för ögonen.
 • För 2015 landar alltså resultatet på 76,8 Mkr.
 • Soliditeten, d.v.s. den långsiktiga betalningsförmågan, exkl. pensionsskulden, ligger nu på höga och tillfredsställande 65%.
 • Kommunen har reserverat mer än halv miljard till pensionsskulden och det motsvarar 72% av hela skulden.
  .
  Detta har vi kunnat göra för att vi bland annat har våra fem finansiella mål att förhålla oss slaviskt till:
 1. Nettokostnadsandelen ska högst motsvara 98% av skatt och bidrag som utgiftstak.
 2. Kommunens utdebitering (dvs kommunalskatten) hålls så låg som möjligt. För 2015 har den varit på 18,65
 3. Kostnadsutveckling per invånare ska inte överstiga 3,5% i snitt över en mandatperiod
 4. Investeringsvolymen som överskrider årets avskrivningar ska finansieras med årets resultat.
 5. Årets resultat som överstiger 2% av eget kapital ska reserveras dels till pensionsskulden och dels för RUR (Resultatutjämningsreserv), under eget kapital.

Den samlade bedömningen av 2015 är alltså att det går riktigt bra för Österåker. Även om det också varit ett ansträngande år för många av kommunens verksamheter i flyktingkrisens spår har vi klarat oss bra. Utan kompetenta medarbetare hade det inte varit möjligt att hantera situationen. Jag vill återigen framföra vårt och mitt stora tack till alla medarbetare i Österåker!

Det här inlägget postades i 1 och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s