50 öre skattesänkning och 78 miljoner i satsningar för 2016!

Pengar

Det kommer bli fortsatt fokus på skola, miljö, kultur, fritid, och omsorg i Alliansens budget för 2016, med plan för 2017-18. 78 miljoner kronor mer kommer att satsas för 2016 än föregående års budget. Av dessa uppgår satsningarna på skolan till 49 miljoner. Kommunalskatten sänks med 50 öre till 18:15 per intjänad hundralapp, vilket då kommer bli den sjätte lägsta i länet!

Då kommunen under ett antal år haft en mycket god ekonomi och har varit erkänt skickliga med den ekonomiska politiken, bland annat är vi näst bäst i Sverige i kostnadseffektivitet enligt Dagens samhälle, har Österåkers kommun ett läge i ekonomin som möjliggör att nödvändiga satsningar inom en rad områden kan göras, samtidigt som skattebetalarna kommer få mer över i plånboken.

Skolan får en rekordstor satsning och tillförs 49 miljoner mer än föregående års budget. Bland annat görs en rejäl höjning av skolpengen, där årskurserna F-3 får en höjning med 12% och 4-9 med 10%.

Då det är viktigt att samma höga kvalitet inom förskola och skola erbjuds alla medborgare i Österåkers kommun, kommer en särskild prioritering inom fyra områden att göras för att höja kommunens resultat :

1) Det finns olikheter mellan skolor och inom skolor. Denna olikhet återspeglas i bl.a. betygsresultat. Skillnader i betyg finns främst mellan flickor och pojkar samt i olika bedömningar mellan provbetyg på nationella prov och betyg.

2) Kommunen behöver höja andelen behöriga lärare genom att ännu mer öka attraktiviteten att arbeta som lärare i Österåkers kommun. Fler behöriga lärare ska också kunna bli legitimerade.

3) Rektors ledarskap är avgörande för hur en skola lyckas. Kommunen kommer stärka rektors ledarskap för att nå en bättre måluppfyllelse.

4) En elevhälsa som ger eleverna det stöd de behöver för att kunna genomföra sina studier är av vital betydelse för elevens studieresultat.

Kultur- och fritidsnämnden kommer bland annat få 1,5 miljoner extra till kulturella evenemang. Förenings- och anläggningsbidraget utökas med 1,5 miljoner. Belysningen på kommunens motionsspår byts ut och kompletteras och beläggningen förbättras för högre trygghet. En särskild satsning görs på kultur för äldre. Den tillfälliga busslinjen till Domarudden sommartid fortsätter under 2016 och 2017. Biblioteket får en halv miljon kronor extra i utökad ram. Kultur- och fritidsförvaltningen får också en personalförstärkning. Stiftelsen Wira Bruk får ett extra bidrag för underhåll av de historiskt mycket värdefulla byggnaderna.

Miljön tas fasta på och 1,55 miljoner fördelas på miljömålsarbete och natur- och miljövårdsåtgärder samt utökad miljöövervakning. Laddstolpar för elbilar kommer att sättas upp utanför Alceahuset, i Åkersberga centrum och vid pendlarparkeringen vid Kulla Vägskäl. Medel avsätts till skolor för ”jord till bord” – närproducerat matprojekt.  Vissa planerade byggnationer av cykelvägar tidigareläggs för att snabbare kunna erbjuda säkra och effektiva cykelstråk. Ett utredningsuppdrag kommer att lämnas om miljöcertifiering av den kommunala verksamheten.

Inom vård och omsorg kommer en rad förstärkningar att göras. 22 miljoner mer satsas på Vård- och omsorgsnämnden jämfört med 2015. Bland annat kommer en tredje zon inom hemtjänsten skapas, vilket kommer ge täckning för långa restider i de mer glesbefolkade delarna av kommunen. Hemtjänsten förstärks med 1,2 miljoner. Den dagliga verksamheten för äldre och funktionsnedsatta förstärks med ytterligare 1,7 miljoner. Anhörigverksamheten vid Fyren kommer att få större lokal samtidigt som personalstyrkan utökas till 1,5 tjänst. En medicinskt ansvarig för rehab (MAR) kommer anställas och en friskvårdssatsning för personer i åldern 70-75 år kommer sjösättas.

Vad gäller infrastrukturen fortsätter de rätt omfattande investeringarna och satsningarna för god och säker framkomlighet för alla trafikslag. Drygt 100 miljoner investeras i infrastrukturen vilket är en ökning med 6% från föregående år.

För skärgårdens del kommer bland ett antal utredningsuppdrag lämnas om gång- och cykelleder på Ljusterö, pendelbåt till Stockholm, helgturer till Åsättra hamn samt en skärgårdsbåt. Det sistnämnda är i linje med ett medborgarförslag.

Kommunen har under ett antal år haft en mycket god ekonomi, tack vare kloka prioriteringar och god kontroll över ekonomin. Vi har ett läge i ekonomin som många andra kommuner inte har, där man på många håll tvingas höja skatten för att gå runt. Vi kan genomföra nödvändiga och fortsatt kloka satsningar inom en rad områden och samtidigt får invånarna behålla mer av sin lön genom en skattesänkning på 50 öre. Jag är väldigt glad att Alliansen fortsätter de offensiva satsningarna på skolan och bland annat gör en rejäl höjning av skolpengen. Detta, i kombination med lärarens insatser i klassrummet, förväntas ge våra elever ännu bättre förutsättningar att nå goda resultat.

Budgeten kommer att behandlas på Kommunstyrelsen den 21/10 samt Kommunfullmäktige den 23/11.

Jag intervjuas av Sveriges Radio P4 här

Läs även Kanalens reportage här

Det här inlägget postades i Alliansen, Österåker, Budget och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s