Kommunfullmäktige 15/6.

Klubba

Idag är det ett späckat Kommunfullmäktige, som startar redan 15:00 och pågår hela kvällen.

Vi föreslår bland annat – i enlighet med intentionerna i alliansöverenskommelsen – bifall till medborgarförslag Nr 3/2014 om tillagningskök på Skärgårdsstadsskolan. Målsättningen är ju att successivt tillskapa tillagningskök ute på respektive enhet, där det bedöms praktiskt möjligt.

Vi kommer anta ett bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunala gator och vägar.

Ärende 9 på dagordningen behandlar det återremitterade ärendet om att vidimera Armadas styrelses beslut att försälja fastigheterna Hacksta 2:151 samt 2:159.

Bild1

Jag kommer yrka bifall till beslutsförslaget. I sammanhanget är det viktigt att klargöra vad ärendet handlar om – och – vad det INTE handlar om.

Detta handlar INTE om vad marken kunde vara värd om det skulle byggas bostäder istället.

Detta handlar INTE om liknelse med verksamheten i Söra simhall.

Detta handlar INTE om att berörda föreningar kommer att påverkas.

Detta handlar INTE om att personalen på sport- och friluft berörs.

Ärendet handlar om att godkänna Armadas styrelses beslut att sälja fastigheterna – OM en annan aktör kan presentera ett hyreskontrakt som är mer fördelaktigt för kommunens skattebetalare än det kommunägda Armada har erbjudit.

I ägardirektiven som är beslutade av kommunfullmäktige står att kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas i frågor som avser försäljning av bebyggda fastigheter.

Bakgrund:

2005 gav Kommunstyrelsen stadsarkitektkontor i uppdrag att ta fram ett program för utbyggnad och förslag till finansiering.

2007 togs ett programförslag fram. Det var en vision för området med bostäder, skola, multihall, rackethall och P-hus.

Våren 2010 tar Sweco fram en investeringskalkyl för programmet som landar på 530 mnkr.

2011 – I budget för 2012 avsätts 20 mnkr för projektet, dvs friidrotssarena. Kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en styrgrupp för att fastställa rimlig kostnadsnivå.

2012 tas en ny plan och förstudie fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Sweco tar fram en kalkyl som baseras på en friidrottsanläggning i SM-standard. Alma arkitekter tar fram ett gestaltningsprogram.

2012 tar företaget Grontmij fram en kalkyl som landar på drygt 70 mnkr för första steget i projektet, vilket innebar själva anläggningen, läktaren, parkering och grönområden.

2012 Armada anger att värdet av marken uppgår till 20-30 mnkr.

2012 uppskattas den totala kostnaden för anläggningen till cirka 100 mnkr. Vi ställer oss frågande till totalkostnaden och vill ha ytterligare jämförelser.

 Vid jämförelse med andra nyproducerade anläggningar i Sverige konstaterades att den uppskattade kostnaden vida överstiger jämförbara projekt.

2013 lämnas Grontmijs kalkyl till Svenska Friidrottsförbundets anläggningsexpert för att se hur väl kalkylen runt anläggningen stämmer.

2013 tar Kultur- och utbildningsförvaltningen fram en rapport där man konstaterar att kalkylen för själva anläggningen är i överkant med cirka 50 % men att kostnad för grundläggning av marken kvarstår, tillsammans med kostnaderna för själva marken, som Armadas VD meddelat, ligger på mellan 20-30 mnkr.

2014 Två oberoende värderingar för att jämföra förutsättningar för marknadsmässig hyresnivå för befintliga lokaler och nybyggnation. Marknadsvärderingarna visar alltså utrymme för en hyressänkning helt enligt marknadsmässiga villkor.

2014 tar Kommunfullmäktige beslut om att inleda projekteringen. Konsult anlitas.

2015 Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 1,6 mnkr för revidering och komplettering av projekteringsunderlag. Projekteringsarbetet är inom kort slutfört.

Nästa steg är upphandling av friidrottsanläggningen. Innan en upphandling kan göras måste projektering ha gjorts för att få ett komplett förfrågningsunderlag för att på så sätt undvika merkostnader under projektets gång, efter det att förfrågningsunderlaget har gått ut.

Detta handlar INTE om vad marken kunde vara värd om det skulle byggas bostäder istället för friidrottsarena.

  1. Vi har lovat en friidrottsarena på fastigheten Hacksta 2:159 och det ska det bli!
  1. Marken/fastigheten är i dag planerad för offentlig verksamhet, där det framgår att det är tänkt för exempelvis idrottsändamål.
  1. Eftersom vi politiskt valda vill ha en friidrottsarena på marken – som jag nämnt – och marken är detaljplanerad för offentlig verksamhet med idrottsändamål

Vi politiskt valda har planmonopol, det betyder att det kan inte bli något annat på den aktuella marken om vi inte förändrar detaljplanen.

Är det däremot fullmäktiges vilja att bryta det löfte vi givit invånarna och istället bygga bostäder, krävs en detaljplaneläggning… för just bostäder. Den politiska viljan är, åtminstone för oss i Alliansen, att stå för vårt löfte och bygga friidrottsarena till gagn för kommunens barn och unga!

Detta handlar INTE om att berörda föreningar påverkas

Det blir ingen skillnad om fastigheten ägs av Armada eller företag, hyresavtal kommer precis som idag ”ägas” av kommunstyrelsen.

Påståendet, eller skrämselpropagandan, att det blir dyrare för föreningarna är felaktigt.

Detta handlar INTE om att personalen på sport- och friluft berörs

Det blir ingen skillnad om fastigheten ägs av Armada eller företag, hyresavtal kommer precis som idag ”ägas” av kommunstyrelsen.

Bild 2

 

Ärendet handlar om att godkänna Armadas styrelses beslut att sälja fastigheterna OM en annan aktör kan presentera ett hyreskontrakt som är mer fördelaktigt för kommunens skattebetalare än det kommunägda Armada har erbjudit.

Bild 3

Avslutningsvis:

Förslagen till beslut innebär att kommunfullmäktige godkänner att Armada får möjlighet att försälja under förutsättning att köparen kan presentera ett mer attraktivt hyreskontrakt än vad Armada kan göra. Hyreskontraktet skall godkännas av kommunstyrelsen.

Vi har lovat invånarna en friidrottsarena. Det ska byggas en friidrottsarena.

Vi har också att förhålla oss till kommunallagen om ”God ekonomisk hushållning”, och för oss i Alliansen handlar det om att varje skattekrona vi tar från invånarna skall användas så effektivt som möjligt.

Det kan konstateras att:

  1. Armada, även om det är ett kommunägt bolag, inte kan jämföra sig med marknaden i detta fall.
  2. Armadas styrelse har beslutat sälja marken då de inte anser sig kunna leverera det marknaden i övrigt kan.
  3. Beslutet idag handlar om att en försäljning av marken ENDAST görs OM annan aktör kan presentera ett mer fördelaktigt hyreskontrakt än det Armada presenterat.

Häng med i debatten via webben från 15:00. Du kan följa web-sändningarna live här.

Du kan också lyssna på debatten i Radio Österåker, 103,7 MHz. Du kan också lyssna via Radio Österåkers hemsida här.

Det här inlägget postades i 1 och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s