Det allmänna kontra det enskilda

Ett ärende om detaljplan för fastigheten Berga 6:406 är på väg upp till Kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus och tvåplanshus av radhuskaraktär intill Söraskolan i centrala Åkersberga och att tillskapa en bättre trafiksituation runt Söraskolan.

När planförslaget har hanterats politiskt inför samråd och granskning har besluten i KSAU tagits i stor politisk enighet. Den enda politiska synpunkten har varit att socialdemokraterna velat att det i planen skulle markeras att det just är hyresrätter som skall byggas då kön är mycket lång. Det kommunala bostadsbolaget Armada avser att bygga hyresrätter. Att markera sådant i en detaljplan är dock inte möjligt.

När planförslaget nu står inför antagande vill socialdemokraterna plötsligt ändra planförslaget. Skulle detta vinna gehör riskerar man att försena planantagandet ett halvår och därmed också det efterlängtade bostadsbyggandet. Varför vill man då försena planen?

Ett markområde som ägs av kommunen och som enligt nu gällande plan är kommunal parkmark har under ett 30-tal år nyttjats av en enskild bostadsrättsförening. För detta nyttjande har man inte behövt betala ett enda öre. Något avtal eller någon form av besittningsskydd för nyttjandet har inte presenterats. I det nu framtagna planförslaget möjliggör kommunen ändock för bostadsföreningen att som en kompromiss köpa delar av området. Detta är inte bostadsrättsföreningen nöjd med. Man vill ha en större del av området.

Vid framtagandet av planförslaget har det bedömts att en del av kommunens egen mark, som enligt redan nu gällande plan är parkmark, behövs för att göra miljön intill en gång- och cykelväg öppnare och tryggare. Kommunal parkmark i direkt anslutning till en skola har självklart också ett egenvärde. Socialdemokraterna tycker nu att enskilda anspråk på kommunens mark skall ha företräde och att detta dessutom är så viktigt att bostadsbyggandet med detta kan få försenas.

För oss är bostadsbyggande, trygga miljöer och den enskilda äganderätten (även när kommunen är ägare) viktig.

Uppdatering: maa kommentarer nedan 

  

Det här inlägget postades i 1 och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Det allmänna kontra det enskilda

 1. Marita Andersson skriver:

  Tre frågor till dig, Michaela! 1.Varför publicerar du inte Carl-Henrik Lekmans senaste kommentar? 2. Varför ignorerar du ditt löfte du gav till styrelsen i december 2012 om att kommunen endast skulle ta ca 30 cm i anspråk av parkmarken vid ombyggnaden av Söraskolan? 3. Varför ljög du för styrelsen vid samma tillfälle och lovade att du innan årets slut skulle se till att en gångbana anlades mellan Söraparken och Margretelundsvägen?

  • michaelafletcher skriver:

   Föreningen hade vid mitt besök 2012 önskemål om att få köpa mer mark, och sa själva 30 cm. Mitt besked var vid det inledande första mötet att kommunen skulle ta det i beaktande. Jag är mycket ledsen att ni uppfattat ert önskemål som ett löfte, sådana löften kan jag inte ge innan en planering satt igång. Vid det tillfället, 2012 hade inget planarbete startats i detalj. Efter vårt möte var vårt besked till förvaltningen, som är de som är experter, att tillsammans med Er samråda om vad som är nödvändigt att använda av kommunens egen mark för att åstadkomma den bästa lösningen, för alla parter.
   Igen, jag beklagar att era önskemål har uppfattats som ett löfte.
   Jag har full förståelse att det inte är lätt att efter ett antal år ha nyttjat allmän mark som er egen som nu i takt med att kommunen växer behöver utvecklas för att få fram fler hyresrätter i de centrala delarna av Åkersberga, nära kommunikationer och annan service, öka tryggheten för barn och unga som kommer att gå på den nya moderna Söraskolan.

 2. Med det befintliga dokumentet som grund, så har man slutit en muntlig överenskommelse enligt vår ordförande vid den tidpunkten. Den överenskommelsen gäller lika väl som ett skriftligt.
  Ditt löfte till oss att bara ta 30 cm av parkmarken, som vi verkligen tog som en överenskommelse och lugnade de boende, gäller inte det heller? Kan man sluta överenskommelser och lova saker inför vittnen och sen bara vifta bort det? Vem ska man kunna lita på? Hur kommer det att gå med ert muntliga löfte att bara ta ner något enstaka träd, gäller det eller kommer ni att ignorera detta också?

  Hälsningar
  Carl-Henrik

 3. Hej Michaela!
  Hårt, skoningslöst och oempatiskt. Så kan man väl enkelt sammanfatta ditt inlägg. Du har rätt, vi har inte betalat någonting för att ”arrendera” parkmarken. Däremot var överenskommelsen att vi skulle vårda marken åt kommunen. Vi har under åren planterat ett antal pilar, buskar m.m. samt skapat äppellundar. Detta ska ni ta ifrån oss nu. Det skulle kosta kommunen en massa pengar och ca. 20 år att återskapa denna miljö. Vad får vi för kompensation för detta?
  Du talar om trygghet för de gående, har du pratat med de boende om deras trygghet när den allmänna marken kommer alldeles vid våra uteplatser?
  Vi har bjudit in dig ett antal gånger att komma ut och se hur det ser ut i verkligheten, men du orkar tydligen inte. En som orkat är däremot Ann-Christine Furustrand, som har varit här ute vid ett flertal tillfällen och sett vilken katastrof det skulle bli för oss boende. Att flytta gränsen några meter längre bort enligt vår kompromiss, kan jag inte se att det skulle försena bostadsbyggandet med ett halvår. Ni har begått fasansfulla misstag tidigare under denna process, när ni skulle göra en vändplan bara någon meter från entréen till en av våra boende. Jag lyckades rädda situationen på plats och man ändrade sig genom att göra en liten ändring i detaljplanen. Om ni inte skulle kunna möta oss med en kompromiss, så ser vi det som ett gigantiskt misslyckande i din uttalade ambition att lyssna mer på dina medborgare. Ett överklagande är i så fall självklart.

  Med vänliga hälsningar
  Carl-Henrik Lekman
  Styrelseledamot Brf. Söraparken

  • michaelafletcher skriver:

   Hej Carl-Henrik,

   Tack för Din kommentar på mitt inlägg.

   Som Du kanske vet har vi från politiken varit mycket tydliga med att kompromissa och erbjuda förbättringar på kommunens planlagda parkmark. Vi behöver se till allas behov – nu och i framtiden. Tryggheten är en viktig del i vårt arbete, där den upplevda tryggheten hos unga och äldre inte är tillfredsställande i området.

   I en ambition att förbättra både trygghet och trafiklösningar har det redan innan ärendet lyftes på den politiska dagordningen varit min och alliansens starka vilja att dialog om nya bostäder och ombyggnation av Söraskolan fördes i tidigt skede både med er och boende kring Simborgarvägen, vilket också har skett.

   En fråga, fanns/finns det något avtal mellan BRF och kommunen om skötseln av marken?

   Jag är ledsen att Du upplevde mitt inlägg som hårt. Min vilja är att kunna leverera fakta.

   Med vänlig hälsning,

   Michaela Fletcher

   • Hej igen!

    1988 konstaterade man att det inte räckte med en häck mot våra uteplatser. Häcken var helt nedtrampad och gräsmattan var helt förstörd. Flaskor, fimpar, burkar och massa skräp låg överallt. Vi fick då tillstånd att sätta upp ett staket, vilket vi då också gjorde till en kostnad av 30.000:- I Februari 1988 träffades en överenskommelse mellan Tekniska kontoret och föreningen om hur parkmarken skulle skötas. Bl.a. står det: ”Tekniska kontoret föreslår att hittillsvarande underhandsöverenskommelse bekräftas (vilket föreningen också gjorde) och att föreningen utan ersättning, tills vidare och så länge inget annat överenskommes, sköter och nyttjar gräsytan. Vi föreslår en uppsägningstid om ett år för endera parten”
    Detta plus andra dokument har vi hos oss och vi har även visat dem för Plan- och exploateringsnämnden för ca. 1 år sedan.
    Vi har, varken muntligt eller skriftligt erhållit någon uppsägning från Er sida. Det betyder att beslut kan tas tidigast om ett år och inte den 16 Mars på KF. Skulle ni visa kompromissvilja och anta vårt kompromissförslag, så är vi villiga att diskutera uppsägningstiden.

    Dokumentet från kommunen är undertecknat den 4 Februari 1988 av Bengt Skagersjö (Teknisk chef) och Curt Boman (Arbetschef).

    Med vänliga hälsningar
    Carl-Henrik Lekman
    Styrelseledamot Brf. Söraparken

   • michaelafletcher skriver:

    Hej Carl-Henrik

    Det är viktigt att man inte läser slarvigt innan man agerar.

    Det är riktigt att det finns ett förslag till överenskommelse från kommunen som är daterat 1987-04-02. Vad innebar då förslaget till överenskommelse:

    – Ett konstaterande att marken är allmän och skall fortsätta att vara park vilket understryks flera gånger i skrivelsen. (Detta innebär att området inte får privatiseras utan att det skall vara till för alla och envar min kommentar)
    – En bekräftelse på att föreningen sköter om och nyttjar området utan ersättning. (Detta innebär med hänvisning till punkten ovan dock att det också är fritt fram för alla och en var att nyttja området min kommentar)
    – Ett löfte från kommunen att man inte skall kräva att häcken runt parkområdet skall tas bort. (Vilket ligger i föreningens intresse min kommentar)
    – Att uppsägningstiden skall vara ett år för vardera parten (Vilket innebär förpliktelse för föreningen att sköta om området och för kommunen att låta häcken vara kvar min kommentar)

    Kommunen har dock ingen kännedom om att föreningen skrivit på överenskommelsen. Att föreningen inte skrivit på bekräftas också i ett mail från BRF Soraparken 12 februari 2014. Om det som du nu skriver, att föreningen skrivit under överenskommelsen, stämmer så kan vi hantera det. Kommunen skulle då ha en skyldighet att säga upp överenskommelsen ett år innan häcken tas bort. Sjävklart skall vi i så fall respektera detta. Detta hindrar dock inte på något sätt att kommunfullmäktige kan fatta beslut om planen den 16 mars.

    Att inte fatta beslut om planen innebär däremot att bostadsbyggandet inte kan komma igång och att BRF Soraparken inte kan köpa mark och att hela parken fortsätter att vara park ytterligare en tid.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s