Angående Uppdrag granskning 14/1-2015

Med anledning av Uppdrag granskning – programmet i dag om båthallen i Säbyviken och det affärsmässiga förhållandet mellan min företrädare och dennes man å ena sidan och familjen Douglas å den andra vill jag redovisa nedanstående information/fakta.

Jag tar ingen ställning för någondera parten i detta sammanhang utan kommer endast att uppehålla mig vid fakta och praxis utifrån ett övergripande perspektiv. Detaljfrågor ankommer på Byggnadsnämnden som är en myndighetsnämnd. Det faktum att min företrädare lånat pengar av familjen Douglas och på familjens mark uppfört en skola är ett förhållande parterna emellan och huruvida detta skulle vara en beroendeställning eller inte är något som parterna får rannsaka sig själva om.

Ej svartbygge

Från kommunens sida har det lämnats bygglov för dels uppförande av båthall i Säbyvikens marina (BN 2002-08-27, §412), dels tillbyggnad till den samma (2010-05-25, §269)

Säbyviken. Otydligt kartunderlag

På kartan finns en blå linje som representerar ett strandskydd på 100 m eller i vissa delar ett fördjupat strandskydd på 300 m – samt en röd linje. Den röda linjen har av kommunen och Byggnadsnämnden när bygglovsärendet hanterades tolkats som att strandskyddet är upphävt ovanför linjen.

Den korrekta tolkningen är däremot att det finns en antagen detaljplan och att man skall söka i planhandlingarna för att få veta om strandskyddet har upphävts, vilket det ofta men inte alltid har.  Länsstyrelsen är den myndighet som fattar beslut om strandskyddslinjen. Kommunen har därför förväntat sig att det av länsstyrelsen levererade underlaget faktiskt är en strandskyddslinje. Länsstyrelsen har inte heller informerat om att underlaget skall tolkas på något annat sätt.

Fråga om missat grannhörande

De närmast grannarna har varken 2002 eller 2010 fått yttra sig över byggloven vilket är ett handläggningsfel. Varför detta fel har skett vet vi inte idag. Idag finns det hur som helst klara rutiner som skall förhindra att denna typ av handläggningsfel upprepas.

Fråga om påföljd

I reportaget hävdas att fastighetsägaren i Säbyviken hanterats på ett speciellt sätt. Det är inte sant.

Något svartbygge har inte skett i Säbyviken varken 2002 eller 2010. Svartbygge är ingen juridisk term, men brukar i dagligt tal användas då någon bygger utan att ha bygglov. Det har inte skett någon byggnation utan bygglov i Säbyviken i de två tillfällena. Såväl då den ursprungliga båthallen byggdes år 2002, som när tillbyggnaden utfördes 2010, lämnades bygglov.

Det som skett i Säbyviken är något som är unikt i vår kommun. Byggnadsnämnden har beroende på ett otydligt kartmaterial försatt en fastighetsägare i en situation där man 8 år efter det att man fått bygglov år 2002 får veta att byggnationen måste ha strandskydds-dispens. När tillbyggnaden utfördes våren 2010 hade bygglovet för tillbyggnaden förvisso inte vunnit laga kraft, men något krav på att så skall ske finns inte.

Det förekommer mycket sällan att fastighetsägare ens föreläggs att riva det som faktiskt är svartbyggen. Det normala är att fastighetsägaren ges möjlighet att i efterhand söka bygglov och erlägga en extra avgift för att man byggt utan lov. Inte i något fall i vår kommun har det förekommit att en fastighetsägare efter det att man fått bygglov som man följt i efterhand förelagts att riva det man byggt för att bygglovet i efterhand upphävts eller för att byggnadsnämnden misstolkat strandskyddsgränsen. Däremot förekommer det att byggnadsnämnden har ändrat detaljplanen där en överklagan medfört att ett bygglov undanröjts. I Säbyviken togs dock beslutet att ändra planen (2009) långt innan bygglovet upphävdes (2012).

I detta unika fall har byggnadsnämnden beslutat att man vill avvakta detaljplanearbetets utgång innan man beslutar om eventuella förelägganden. Ställningstagandet bygger på en bedömning av vad som är både rimligt och samhällsekonomiskt förnuftigt. Man kan ju också notera att såväl de två byggloven från 2002 och 2010 som beslutet att avvakta med eventuella förelägganden fattats av helt eniga nämnder. Om det skulle visa sig att det nu pågående detaljplanearbetet inte leder till en detaljplan där ett nytt bygglov kan lämnas för båthallen kommer byggnadsnämnden att pröva frågan angående föreläggande om rivning.

Det här inlägget postades i 1. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Angående Uppdrag granskning 14/1-2015

 1. Jan Fossi skriver:

  Gardner är väl knappast din företrädare. Möjligtvis din föregångare. Men vad vet jag om härvan. Det kanske är ännu värre än det som kom fram i UG.

 2. Anders Davidsson skriver:

  Hur kan man undgå att kontrollera strandskyddet i ett sådant här ärende. Var marken dessutom inte detaljplanelagd som park/grönområde? Hanteringen skämmer ut kommuner och byggnadsnämnder över allt. Det framkom heller inte om politikerna hade kört över ett tjänstemannaförslag, eller om även tjänstemännen rekommenderat bygglov. I så fall bör man nog se sig om efter annan personal.

 3. Lasse skriver:

  Om du håller Sundströms om ryggen bör både du och dem avgå. Gör om gör rätt. Min röst har ni nu förlorat.

 4. Jocke skriver:

  Oooooooops hur tolkar vi detta om det nu har någon som helst betydelse. …….. Å min röst nästa nästa gång käns så där :-/

 5. Bertil skriver:

  Ta bort strandskyddet vad ska vi med det till? Viktigt att få bygga så mycket som nu när landet har en hög befolkningsutveckling. Ta bort Länsstyrelsen vad ska vi med dem till? Dem bara kostar pengar i form av lön. Låt kommunen få bestämma över strandskyddet?

  • Petter B skriver:

   Tack Michaela för en väldigt bra och tydlig intervju!
   Jag förstår att det inte kan vara lätt att bemöta dessa sensationslystna journalister som inte alls har sanningen som ledstjärna utan helst vill smutskasta, förnedra och skapa misstro till de som politiskt står långt ifrån dem. Som vi alla vet finns det extremt mycket ”dynga” i form av korruption m.m. i socialdemokratiskt styrda kommuner, men de granskas aldrig…
   Väldigt intressant hur UG kan vrida på frågor och mörka sanningen egentligen… Med insyn och fakta i det aktuella ärendet är det nästan komiskt att se. Jag tycker verkligen att du gjorde bra ifrån dig! Det är inte ett svartbygge eftersom bygglov fanns. De ”stackars” berörda grannarna kan inte ens se utbyggnaden. Och vad synd om dem att de hindras att gå på det lilla inhägnade området… De kanske själva skall ta bort sina staket och låta allmänheten utnyttja strandskyddet på deras egna tomter… Med hus och andra byggnader som stör strandskyddet minst lika mycket som marinan… Och där en av dem faktiskt har ett riktigt svartbygge på tomten i form av ett garage… Där det uppenbarligen var helt OK att inte riva och ansöka om bygglov i efterhand…

 6. Tobias Karlsson skriver:

  Hej!
  Såg nyss inslaget med bl.a. intervjun med dig! Enligt mig var det ett skolexempel (i dubbel bemärkelse;) på hur medborgare förväntar sig och vill att politiker och tjänstemän bemöter frågor och påståenden!!!

  Som statlig tjänsteman brukar jag vilja gå under Jorden när politiker och andra tjänstemän blir ställda mot väggen av journalister och som tror att de kan ”rädda” något genom att säga eller inte säga specifika saker, som medborgare blir jag enbart förbannad att personer får jobba i det offentliga (stat, kommun och landsting) utan varken kompetens eller ryggrad (för det är så de framstår)!?

  Tack för att du bevisade för mig och säkert många andra, och inte minst dina politikerkolleger på olika nivåer i Sverige att det går alldeles utmärkt att svara sakligt på frågor genom att berätta hur man själv uppfattar fakta i ärendet samt själv kan logiskt motivera vidtagna eller kommande eller uteblivna åtgärder!

  Stort tack igen för att du inte spär på politikerföraktet ute i landet.

  Med vänlig hälsning,
  Tobias

 7. Staffan Lundmark skriver:

  Om jag inte minns helt fel från reportaget har Länsstyrelsen yttrat sig i planfrågan i Säbyviken – och slagit fast att någon förändrad plan inte får göras för de svartbyggen som kommunen har åstadkommit genom felaktig behandling i ärendet – och det av personer som stod i beroendeförhållande till sökande av bygglovet.
  Staffan Lundmark

 8. Trösteråkare skriver:

  Snarare ett fullt proffs !
  Stakare som skall representera en kommun med så’n bakgrund 😨

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s