Årets sista kommunfullmäktige är här.

KlubbaIdag och ikväll (start 15:00) kommer årets sista kommunfullmäktige att avhållas. En diger lunta ska avhandlas. 4,5 cm tjock närmare bestämt. Det ska bli skönt när vi nästa år går över helt till digitala handlingar…

Det som sannolikt kommer att ta mesta av tiden i anspråk under detta kommunfullmäktige är ärende 5. Ärendet handlar om beslut om en folkomröstning ska avhållas eller ej om utvecklingen/detaljplanen för Täljöviken-Näs.

Det har samlats in ca 3500 namnunderskrifter för att väcka ett folkinitiativ om folkomröstning för att ”stoppa byggnationerna på Täljöviken och Näs”.

I Sverige har vi representativ demokrati – d.v.s. ett system där folket styr genom val av partier eller företrädare med beslutanderätt. Kärnan av den representativa demokratin består av regelbundet återkommande val mellan konkurrerande representanter.

En folkomröstning är rådgivande och kan hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det…

…och om samtidigt inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Det har samlats in tillräckligt med namnunderskrifter för att begära en folkomröstning för att ”Stoppa byggnation av Täljöviken” och vi har i fullmäktiges församling nu att fatta beslut om en folkomröstning skall genomföras eller ej.

Vad gäller frågan?

Österåker utvecklas med mellan 200 och 500 personer varje år. Variationen beror på flera omständigheter, som t.ex. tillgängliga bostadsområden att flytta in till.

Stockholms län växer med två fullsatta SL bussar i snitt varje dag. 7 av dem ”kliver av” i Nordost och 1-1,5 i Österåker – per dag, året om i snitt.

Stockholm Nordost har ett samarbete där vi gemensamt sagt att vi till 2040 ska växa med 100.000 nya invånare i de 6 kommunerna tillsammans. Denna vision har också fastställts av fullmäktige, i demokratisk ordning.

Varje dag kan man läsa i media att det behöver byggas mer bostäder.

I Österåker har vi genom en fördjupad översiktsplan och en översiktsplan beslutat i det högsta beslutande organet, kommunfullmäktige, att utveckla Österåker och ta ansvar för bostadsbyggandet. I demokratisk ordning.

I mars 2000 (snart 14 år sedan!) beslutade kommunfullmäktige att starta fördjupningar av den då gällande översiktsplanen på förnyelse områdena: Täljö-Gottsunda – Beslutet fattades i demokratisk ordning.

Anledningen till att man gör en så kallad fördjupad översiktsplan är att man är särskilt intresserad av att börja bygga i ett specifikt område.

En översiktsplan är en grovt skattad plan som fullmäktige antar, d.v.s. beslutar om, där man pekar ut, förtydligar var i kommunen utveckling, byggnationer ska ske.

Den nu gällande och aktuella Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2006, aktualiserades 2010 – Beslutet fattades i god demokratisk ordning.

Alltså för snart 14 år sedan (!) påbörjades arbetet med bebyggelse av Täljö, Näs och Näshalvön.

I december 2001 ändrade man beslutet i fullmäktige till att ytterligare förtydliga och förstärka att uppdraget kring Täljö – Näs och Näshalvön skulle omfattas av en fördjupad översiktsplan. Även detta beslut fattades i god demokratisk ordning.

2002 var det val till riksdag, landsting och kommun. Det första allmänna valet sedan arbetet med Täljö – Näs påbörjades. Frågan var inte tongivande i valrörelsen.

2003 godkände/beslutade fullmäktige ”Vision för Täljöviken”

Visionen var ett underlag för det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Detta beslut var en avstämning för att höra om fullmäktiges ledamöter var överens om att det var rätt underlag för det fortsatta arbetet. Beslut fattat i god demokratisk ordning.

Sedan har den fördjupade översiktsplanen varit ute på samråd och utställning – Det annonserats, sakägare får möjlighet att yttra sig och givetvis också intresseföreningar.

I augusti 2006 i antogs den fördjupade översiktsplanen i fullmäktige. I god demokratisk ordning.

En månad senare var det allmänna val igen. Frågan inte på agendan heller i DET valet.

Det går nu 4 år, arbetet fortskrider med diverse beslut och dialoger, och i juni 2010 godkände/beslutade fullmäktige i god demokratisk ordning att anta planprogrammet för Täljöviken.

Programförslaget är en del i kommunens ambition att förstärka Österåkers profil som skärgårdsstad. Detta bygger på en stadsutveckling mellan centrum och Täljöviken för att knyta staden närmare vattnet. Täljöviken blir en ny stadsdel vid Österåkers front mot havet”.

3 månader senare var det det tredje allmänna valet. Inte heller i DETTA val var frågan uppe på agendan.

Tre allmänna val har passerat. I demokratisk ordning.

Utan att bli ytterligare detaljerad i datum och år har det i demokratisk ordning fattats beslut om godkännande, antagande, samråd, utställningar, uppdrag om detaljplan, utställningsbeslut, samrådsbeslut…. Allt har följt den demokratiska processen och Plan- och bygglagens krav.

Under dessa 14 år har markägarna, det är inte kommunen som äger marken, självklart varit delaktiga i processen.

Våren 2010 skrev ett samarbetsavtal fram och signerades av kommunen och markägarna.

Familjen  som drivit skötseln av markerna på Näs har bedömt att det inte långsiktigt är möjligt att fortsatt bedriva jordbruk här. Markerna är både för små och med för dålig avkastning.

Strandängarnas naturvärde har under hela planarbetet varit i fokus. I nuläget har stora delar av de naturvärden, som tidigare funnits i strandängarna, gått förlorade. Flera decenniers igenväxning har medfört att de specifika arter som är knutna till strandängar har försvunnit, liksom huvuddelen av den specifika floran.

Enligt Plan- och bygglagen är det markägaren/ exploatören som ska betala för framtagandet av detaljplaner och när ärendet pågått under 10 år ville både kommun och markägare förvissa sig om att det arbete kommunens tjänstemän lagt ner också ska kunna debiteras den som gynnas av en exploatering.

Planförslaget är knutet till en skötselplan, där kommunen garanterar en restaurering av strandängarna och en långsiktig skötsel. På så vis ges möjligheter för den strandängs-typiska floran att återkomma, och också chanser för det typiska fågellivet att återkomma.

Ängarna kommer att stå i ekologiskt samband med de strandängar som hävdas inom Näsängens naturreservat. Sammantaget bedöms strandängarna i framtiden utgöra ett av länets största naturvårdsobjekt med hävdade strandängar. Det planeras tydliga gångstråk som kanaliserar de som strövar på ängarna.

Länsstyrelsen har i sitt slutliga yttrande inte haft några kvarstående synpunkter på detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen har i juni 2013 fattat beslut att bifalla kommunens ansökan genom att de krav på förändringar och framtagandet av en skötselplan har upprättats för strandområdets skötsel. Länsstyrelsens krav på förändringar har tillgodosetts.

Vi har respekt för det arbete som genomförts för att samla in namnunderskrifter för att väcka ett folkinitiativ.

Men…

Antagna/Beslutade översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner har en majoritet i fullmäktige beslutat bifalla, i god demokratisk ordning.

Med anledning av detta kommer vi yrka avslag på begäran om folkomröstning med hänvisning till att den synnerligen omfattade processen pågått i 14 år!

Det vore inte försvarbart att bifalla en folkomröstning med begäran om att ”Stoppa byggnationerna vid Täljö”  efter dessa närmare 14 års arbete och den gedigna process som genomförts.

Vi vill se Åkersbergas tätort växa! Vi ser en utveckling västerut som den i huvudsak bästa av många olika anledningar. Vi ser, med hänvisning till att Stockholms län och Österåker växer, fram emot att få utveckla Täljöviken, Näs och Kanalstaden till attraktiva områden. Vi vill utveckla grönstrukturen så att området blir allmäntillgängligt som ett rekreationsområde för fler, samtidigt som natur- och kulturvärden och vattenkontakt värnas och stärks genom skötselplanen.


 Täljöviken före och efter
Lyssna på fullmäktigesammanträdet. Klicka på bilden ovan!

Lyssna på fullmäktigesammanträdet. Klicka på bilden ovan!

Det här inlägget postades i 1 och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Årets sista kommunfullmäktige är här.

 1. Margretelund skriver:

  Jag är egentligen INTE motståndare till bygget i Täljöviken, men är ändå emot utbyggnaden idag. Hur kan det komma sig? Svaret är INFRASTRUKTUR! Du beskriver en process som pågått i 14 år. Jag undrar vad som har skett med förbättringar av infrastrukturen under samma tid? Faktum är att ingenting har ”realt” förbättrats. Idag är det kö när man åker från Åkersberga varje morgon och samma sak när man ska åka hem. Det är lika mycket kö som det är inne vid Roslagstull i stan (om man nu skulle åka bil där). Tycker du att det är acceptabelt? Det är pinsamt att se hur handlingskraftiga lokala politiker är. Jag är uppvuxen i Täby och man har pratat om ”dubbelspår” på Roslagsbanan för 25 år sedan, först nu verkar man försöka lösa problemet. Men lösningen är en droppe i havet jämfört med byggplanerna i norrort. Köerna drabbar även busstrafiken, men busstrafiken är redan enormt underdimensionerad och omständligt lagd. Tar man en ”direktbuss” från stan till Margretelund så tar sträckan från stan till Åkersberga nästan lika LÅNG TID som det tar att åka igenom Åkersberga. Som moderat väljare kan jag tycka att ditt inlägg med resonemang om ”14 års process” känns mer som propaganda.

 2. BJ skriver:

  Bygg bara Bygg!
  Att bygga vid stränderna är bara en del som bör bebyggas och det räcker inte, Det måste även byggas mycket mer utanför vatten också. Bygg på utkanten av varje stad ta bort åkrar och fält där kan det byggas i massor.

  Jag har strandtomt men får inte bygga någon hundkoja ens, så då kan alla som har strandtomt ge den till kommunen istället. En annan bra idé är att ta bort alla naturreservat och bygg på dem istället.

  Värna massinvandringen och gör även massor av flykting boenden av alla naturreservat och även på landsbygden, ja även storstäderna också. Vi måste vara en hjälpande hand för våra flyktingar som har det svårt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s