Budgetförord – Budget 2014 samt plan -15 och -16

Hundralappar

Det går fortsatt mycket bra för Österåkers kommun! Alliansen tar ansvar för ekonomin och de satsningar som görs i kärnverksamheterna är kloka och genomtänkta. Österåkers kommun har många kompetenta medarbetare i verksamheterna vars insatser ligger till grund för god kvalitet och ekonomi.

Det är mot bakgrund av det glädjande att kunna presentera den borgerliga alliansens budget för 2014 där verksamheterna tillförs drygt 94 miljoner mer än i föregående års budget! Skolan tillförs drygt 50 miljoner mer.

För perioden 2014-2016 planeras nettoinvesteringar på totalt 225 miljoner kronor. Investerings­volymen kommer att finansieras med egna medel (dels avskrivningar och dels via årets resultat). Tack vare god ekonomisk hushållning behöver ingen upplåning ske under perioden.

Österåker är en tillväxtkommun. Även om ökningen av invånarantalet för 2013 ser ut att bli något lägre än prognos, har vi en positiv befolkningsutveckling. Tillväxt och därigenom ett ökat skatteunderlag är avgörande för att kunna erbjuda en hög kvalitet i välfärden även i framtiden. Vi ställer oss positiva till att det byggs attraktiva bostäder i vår kommun för att möta behoven av en växande befolkning.

Österåker är en ”ung” kommun med en medelålder på 39 år. Entreprenörsandan är god, vilket antalet registrerade företag – nästan 6000 – vittnar om. Den generella arbetslösheten såväl som ungdomsarbetslösheten tillhör de lägsta i hela riket.

Satsningar och investeringar

Verksamheterna tillförs, som nämnts, 94 miljoner mer i denna budget. Alliansen genomför extra satsningar för kvalitetshöjningar inom viktiga kärnverksamhetsområden – utöver pris-, löne- och volymförändringar.

Bland annat utgörs mer än hälften av de utökade medlen för 2014 – drygt 50 miljoner kronor – av satsningar på förskola och skola. Detta som ett led i visionen om länets bästa skolor.

Ett av de övergripande målen är bland annat att minska antalet barn per pedagog i förskolan och på sikt är målet att nå 5,2 barn per pedagog i alla förskolor.

Grundskolepengen höjs med mellan 3,6 och 7,0 % beroende på årskurs. Förskolepengen höjs med mellan 2,5 och 5,5 %. Fritidspengen höjs med 3,5 %

Det blir en särskild läs- och skrivsatsning riktad mot årskurs 1 och 2 som kommer pågå under fem års tid för att sedan utvärderas. Vår ambition är att lägga de största delarna av resurstillskotten redan i de tidiga åldrarna för att bereda alla de bästa förutsättningarna längre fram i skolåren.

Resurserna till ökad likvärdighet mellan skolor kommer att ökas för att säkerställa att alla elever når sina kunskapsmål. En särskild satsning kommer att göras för ledarskapsutveckling och höjda löner till skolledare.

Investeringstakten för infrastruktur skruvas upp med drygt 10 miljoner mer jämfört med 2013. Den totala investeringen i infrastruktur är ca 76 miljoner för 2014. Kapacitetshöjande åtgärder för ökad framkomlighet, främst i Åkersbergas centrala delar prioriteras. Vi gör en stor satsning på cykelvägar för att knyta ihop kommundelarna med cykelstråk samt åstadkomma en cykelväg till Täby och den cykelstrada som planeras gå vidare in mot Stockholm. Detta möjliggör att fler kan välja cykeln som transportmedel vilket är positivt för miljön och hälsan.

Armada Fastighets AB ska projektera ett centralt beläget äldreboende samt uppföra hyresrätter på Norrgårdsvägen. Vård- och omsorgsnämnden tillförs extra medel för rehabilitering inom Vårdbo, trygghetsboenden och aktiviteter för äldre i glesbebyggda områden.

Skattesatsen föreslås lämnas oförändrad på 18:65 kronor

Visioner och mål

Det övergripande målet med all verksamhet är att Österåker ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen som flest väljer att flytta till, bo i, verka i, starta företag i och besöka. Kommunen är positiv till tillväxt och inflyttning. Vi välkomnar som tidigare nämnts byggande av attraktiva bostäder i attraktiva lägen med en variation av upplåtelseformer; villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

Målet att Österåker ska ha länets bästa skolor står fast.

Österåker ska i alla sammanhang präglas av framtidstro, valfrihet och mångfald med ansvar för miljön och den enskilde individen.

Sammanfattning

Budgeten för nästa år innehåller satsningar som ökar kvaliteten i verksamheterna. Framförallt skolan ges värdefulla resurstillskott för att klara målen. Det långsiktiga perspektivet är minst lika viktigt som det kortsiktiga. Denna budget är avvägd även för att klara balanskrav och pensionsskuld nu och på några års sikt. Den svarar upp mot olika behov och intressen, stärker vår konkurrenskraft gentemot andra kommuner och påskyndar resan fram till målet att vi ska vara den attraktivaste skärgårdskommunen.

Med ansvar för kommunens ekonomi ser jag positivt på framtiden och utvecklingen av vår fina kommun!

KS 20131023 Budgeten behandlas.

Budgeten behandlas och klubbas på Kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-23

Det här inlägget postades i Alliansen, Budget, Ekonomiansvar, Skärgårdskommunen Österåker och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s