Angående Roslagspartiets annons. Tidningen Kanalen v. 40

Roslagspartiets annons Kanalen v 40-2013

Även om det mesta som anförs i Roslagspartiets annons i Åkersberga Kanalen vecka 40 faller tillbaka på partiet självt, vill jag ändå här bemöta det man påstår med fakta. Fakta som underbyggs av de som arbetat med projektet, en enig Allians samt Socialdemokraterna.

Redan i ingressen påstås att Täljöviksprojektet skulle bygga på ”lögner och förbannad dikt”. Här är man verkligen svaret skyldiga!

Redan i slutet av 1980-talet hade dåvarande kommunstyrelsens ordförande, numer Roslagspartiets ledamot av kommunstyrelsen, planer på att uppföra en nöjespark i Täljöviken, ett sommarland…

Täljöviken/Näs, så som ett bostadsområde i en fördjupad översiktsplan, är ett projekt som initierades år 2000 av den som var kommunstyrelsens ordförande 1998-2002. (Numera Roslagspartiets föreningsordförande)  Markägare, arrendatorer, kommunens beredande tjänstemän, den/de politiker som initierade detta samt de som av medborgarna i tre val efter det valts att företräda dem skulle alltså i 13 år ha farit fram med lögner och dikter? Här är Roslagspartiets tongivande företrädare, som sagt, svaret skyldiga!

Påståenden och fakta:

1. Kommunstyret i Österåker bryter mot Länsstyrelsens beslut.

Fakta: Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har bifallit planförslaget!

2. De styrande sviker sitt eget löfte att bevara vårt kulturlandskap.

Fakta: Kulturlandskapet bevaras och förstärks genom förslaget. Näsudden har som en del av projektet blivit naturreservat. Strandängarna restaureras från att idag vara helt igenväxta. Strandängarnas naturvärde har under hela planarbetet varit i fokus. I nuläget har stora delar av de naturvärden, som tidigare funnits i strandängarna, gått förlorade. Flera decenniers igenväxning har medfört att de specifika arter som är knutna till strandängarna har försvunnit, liksom huvuddelen av den specifika floran. Kommunen har pekat ut området kring Näs gård som ett område av kulturhistoriskt intresse i ett kommunalt perspektiv. Området är däremot inte utpekat som riksintresse (vilket endast kan göras av Länsstyrelsen).

3. De struntar blankt i Riksdagens beslut att bevara all betesmark.

Fakta: Jordbrukaren avser inte bedriva jordbruket vidare. Det går inte att bedriva rationellt jordbruk på platsen. Länsstyrelsen arbetar på Riksdagens uppdrag. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla detaljplaner och har bifallit planförslaget.

4. De ansvariga struntar i att Länsstyrelsen bett dem besinna sitt beslut att bygga just här.

Fakta: Länsstyrelsen har ingenstans bett någon besinna sig, utan så som tillsynsmyndighet har man bifallit planförslaget!

5. Kommunens styrande struntar i den beslutade Regionala utvecklingsplanen för Stor-Stockholm.

Fakta: Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har bifallit planförslaget!

6. De ansvariga i Österåker avser att driva igenom Näs-projektet, trots en namninsamling som borde leda till en folkomröstning om frågan.

Fakta: Fullmäktige har att – enligt kommunallagen – behandla frågan om folkomröstning. Vi följer lagen!

7. Roslagspartiet vill att markägare ska få bestämma över sin egen mark.

Fakta: Det vill vi också! Det är ju vad allt detta handlar om! Jordbrukarna/markägarna har fått bestämma över sin egen mark. De har valt att sälja och avveckla jordbruket och bygga en trädgårdsstad på området.

8. Vi vill inte att man bygger på det strandnära området, på historiskt intressant mark eller på levande jordbruksmark.

Fakta: Jordbruksmarken är en betesvall idag, inga grödor för människor odlas. Med ett nollalternativ växer hela viken igen. Ingen bostadsbebyggelse kommer enligt planförslaget att ligga inom strandskyddet.

9. Vi anser att man ska respektera protesterna i namninsamlingen och resultatet i en eventuell folkomröstning.

Fakta: Ca 3400 personer har skrivit på en namninsamling som är inlämnad till kommunen. Vi respekterar detta och har ingen annan avsikt än att följa lagen. Ärendet om folkomröstning kommer i första läget, så som kommunallagen anger, att behandlas av kommunfullmäktige.

10. Vi har påpekat tveksamheter i hanteringen, missar i planerna och bristande hänsyn till miljön.

Fakta: Roslagspartiet har reserverat sig mot att delen Näsängen ska bebyggas KF 2010-06-14 §90. I övrigt finns inga dokumenterade påpekanden om bl.a. missar i planeringen.

11. Vi har dessutom riktat skarp kritik mot bristen på kommunikationer.

Fråga: Var och när har denna kritik framförts? Fakta: Täljö station samt Åkers Runö station ligger i närheten. Dessutom ska Täljöviken ses om en del av en större helhet i en västlig utveckling av Åkersberga, där dessutom ett underlag för buss kommer finnas i och med utvecklingen av området.  Denna buss kommer att förbinda området med de centrala delarna av Åkersberga.

12. Ingen ansvarig har brytt sig om att vare sig lyssna eller kommentera.

Fakta: Utställningar, samråd, dialog med berörda har pågått sedan början av 2000-talet. Tre val har passerat sedan dåvarande kommunstyrelsens ordförande år 2000 initierade projektet med en fördjupad översiktsplan för Täljövikenområdet.

Det är djupt beklagligt att Roslagspartiet inte vill medverka till att medborgarna ges en saklig information.  Speciellt som man när annonsen producerades inte ens hade träffat markägaren och arrendatorerna för att förvissa sig om sakläget. Jordbruket ska inte drivas vidare. Markägaren avser att på ett ansvarsfullt sätt uppföra en attraktiv, sjönära boendemiljö, utan att för den skull inkräkta på strandskyddet. Med detta kommer också en skötselplan för strandängarna och ett tillgängliggörande för en bred allmänhet av ett idag otillgängligt område.

Vi från alliansen och kollegorna i socialdemokraterna tänker göra allt vi kan för att se till att såväl diskussion som information om bebyggelse i Täljöviken förs med saklighet och fakta i fokus. Man bör som politiskt förtroendevald kunna ställa den egna ivern att tjäna politiska poäng åt sidan för att ta ett långsiktigt helhetsansvar för Österåkers kommun!

Fakta om projektet, jämte gestaltningsprogram, miljökonsekvensbeskrivning och utställningshandlingar finns på kommunens hemsida.

Man kan även läsa mer här.

Täljöviken 4

Det här inlägget postades i 1 och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Angående Roslagspartiets annons. Tidningen Kanalen v. 40

  1. BJ skriver:

    Kommuner måste ha bättre dialog med Länsstyrelsen

    Vi har exempel på kommuner där man i partiövergripande samtal kommit fram till en strategi för LIS-områden i kommunen och utifrån den strategin kunnat identifiera områden som sedan beslutats i fullmäktige. I arbetet har man också haft en dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

    Det finns också flera exempel på kommuner där man inte lyckats få en bra dialog med Länsstyrelsen och i stället har det blivit direkta motsättningar, alltså då Länsstyrelsen överprövar strandskyddsdispenser så att Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (L.I.S-områden) helt uteblir. Man kan inte få lov att bygga attraktiva boenden nära stranden på landsbygden som var syftet med lagen. Vi är flera markägare och landsbygdsbor som vill satsa på landsbygden!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s