Förtydligande

Med anledning av reportagen i SVT/ABC 28+29/11 vill jag göra följande förtydliganden och tillrättalägganden:

Påstående : Att jag avskedat kommundirektören Karin Proos.

Svar: Anledningen till att Karin Proos slutade är en bristande samsyn i verksamhets-perspektiv och ekonomisk styrning mellan henne och kommunstyrelsens ordförande (mig). Givet detta tog vi gemensamt beslutet att gå skilda vägar.

Påstående: Att jag skulle ha känt till att två av kommunens chefer har en kärleksrelation och att jag, trots att denna relation skulle innebära en jävsituation, ej agerat.

Svar: Jag vill påpeka att de berörda tjänstemännen inte har några av varandra beroende verksamheter där den ene kan ge den andre några förmåner.  Förutsättningarna för att man ska kunna anse att jäv råder i lagens mening är inte uppfyllda. För att jäv ska föreligga krävs att den anställde har medverkat i handläggning av och/eller beslutsfattande i ett ärende, vilket inte är fallet här.

Den advokatfirma som den ene tjänstemannen tidigare arbetade vid som jurist var en samarbetspartner som kommunen anlitat under flera års tid, långt innan någon av tjänstemännen arbetade i kommunen.

När tjänstemannen skulle rekryteras till Österåkers kommun angav han ett antal referenser, där bland annat den andre tjänstemannen ingick som en av flera. Viktigt att notera är att rekryteringsföretaget överhuvudtaget inte kontaktade utpekad tjänsteman, utan stödde sig på andra referenser!  Undertecknad var själv inte delaktig i anställningen av någon av dem.

Påståendet att jäv mörkats och att detta skulle stå i strid med gällande lagstiftning bestrids således!

Påstående: Att överträdelser av kommunallagen avseende delegation har förekommit.

Svar : I delegations­ordningen för Österåkers kommun finns inget som säger att lönesättning explicit skulle vara kommundirektörens område. Generellt har lönesättning för förvaltningsledningarna legat på den ledande tjänstemannen, men det finns inget i kommunallagen som begränsar ett kommunalråd att gå in och uttrycka en vilja om lönesättningen för vissa nyckelpersoner.

Politiken har alltid det yttersta ansvaret. Det är uppgifter, inte ansvar, som delegeras. I detta sammanhang kan man som fördjupning också hänvisa till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport ”Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän”. I den framgår att ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och tjänstemannanivån inte regleras i kommunallagen. Det är styrelsen som har makten över den ledande tjänstemannens anställning medan uppgiften att driva verksamheten och verkställa den politiska ledningens intentioner ligger på den ledande tjänstemannen.

 

. .

Det här inlägget postades i 1 och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s