Mitt bemötande på Oppositionens skuggbudgetar

Fru ordförande, ledamöter och åhörare
Jag yrkar avslag till socialdemokraternas budgetförslag. Och anledningen, eller anledningarna till mitt avslagsyrkande tänkte jag redogöra här.

Fru ordförande; Den som bara kollar i backspegeln kör oftare i diket. Det är vad socialdemokraterna gör, tittar i backspegeln för ofta och därmed också kommer att köra ekonomin i diket. Österåkers invånare kan skatta sig lyckliga att inte oppositionen har majoriteten när man föreslås denna budget.

Om man, somAnn-Christin Furustrand S, hoppas att man trots sitt vikande väljarunderlag i sista valet, för att inte tala om den nuvarande utvecklingen gör anspråk på att få påverka kommunens budget räcker det inte med stora ord. Orden / löftena måste också vara genomförbara och inte bara låta bra i media och den lokala debatten. Det skall finansieras för att vara trovärdigt.

Att vilja prioritera utbildning, arbetsmarknad, medborgarvärde och framtidsinvesteringar är självklart inte fel i sig, men det räcker inte med ljuva löften. Väljarna har rätt att förvänta sig mer av ett parti som vill bli ansvariga.

En ansvarsfull ekonomisk politik är av största vikt för att Österåker ska kunna stå starkt. Viktigt och centralt är också att kunna stå för sina ord om satsningar och reformer.

Tyvärr lämnar Socialdemokraterna mycket kvar att önska på båda dessa punkter.

Dessa ofinansierade löften om allt till alla är många och den socialdemokratiska budgeten är både underfinansierad och ofullständig. Ofullständig för att man valt att inte vara uppriktig i sina kalkyler.

Dvs att inte berätta hur det ser ut de kommande åren. Med den budget som Socialdemokraterna och Ann-Christin Furustrandföreslår blir resultatet , förutsatt att inga andra satsningar görs för 2013 och 2014, för det är vad vi har att förhålla oss till i kväll,  ett underskott.

Med ett underskott som jag sa inledningsvis måste man antigen göra rejäla skattehöjningar eller nedskärningar. Intäkterna måste överstiga kostnaderna.

Det är inte uppriktigt, det blir rent av att undanhålla sanningen för medborgarna och väljarna. Det är inte att ta ansvar i en tid av ekonomisk osäkerhet.

Alliansens politik rustar Österåker nu och för framtiden.

Vi tänker inte ställa ut löften vi inte har täckning för och än mindre äventyra kommunens ekonomi.  

Ann-Christin Furustrandoch socialdemokraternas strida ström av ofinansierade miljonlöften visar tydligt att det är där en av de stora skiljelinjerna går i vår politik. Samma ofinansierade löften som socialdemokraternas partiledare utfäster på riksdagsplanet, samma skola kanske. 🙂

Det blir ju inte bättre av att Roslagspartiet som gick till val som ett borgerligt alternativ –  att de än en gång sätter sig i socialdemokraternas knä, knappast ett ärligt beteende mot väljarna.

När man tar ansvar för god ekonomisk hushållning klarar verksamheten att göra avsättningar till den allt växande pensionsskulden, verksamheten klarar av ekonomiska svängningar i konjunkturen samt klarar av investeringar med egna medel.

Socialdemokraterna räknar med ett resultat för 2012 om 31 mkr. Dessvärre har de räknat fel.

Med den felräkningen blir resultatet istället 19 mkr i överskott för 2012 som inte följer balanskravet.

Med det resonemanget som används i socialdemokraternas förslag kan Österåkers kommun inte betala förpliktelsebeloppet till pensionerna om 42 mkr. Detta är inte valfritt, detta är vi tvingade att göra.

Alliansens klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar medan oppositionen uppenbarligen inte tänker på den förpliktelse vi har som förtroendevalda i Österåkers kommun.

Alliansens klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar medan oppositionen verkar backa och blunda för framtiden.

Effektiviseringar eller rationaliseringar som socialdemokraterna har valt att lägga om 5 mkr inom förvaltningarna talar man inte om VAD och HUR bara ATT.

Och till det ska noteras att man vill anställa en kommunjurist, –trots att kompetensen finns i huset, trots att de juridiska frågeställningarna är så vitt skilda idag att EN person omöjligen kan kunna alla juridiska områden, vilket leder till att kommunen i alla fall, utöver kostanden för en kommunjurist ska upphandla tjänsterna. Inte effektivt i våra ögon. 

För oss i Alliansen är god ekonomisk hushållning hörnstenen i budgetbyggandet. För oppositionen verkar det vara som en manual som man sett men valt att kasta bort med tanke på de budgetar vi har framför oss.  

Alliansen tar ansvar för ekonomin. Om vi inte tar ansvar för ekonomin går det inte att skapa trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet i verksamheterna. I vårt förslag till budget finns det budgetmarginaler för att på allvar klara god ekonomisk hushållning.

Österåkersalliansen tar detta ansvar!

Jag har sedan januari gjort ett antal besök ute i verksamheterna. Vid varje tillfälle har jag blivit imponerad och stolt över de stordåd som uträttas inom Österåkers kommun varje dag.

Vi vågar flytta ned makt och inflytande från oss politiker och förvaltningarna ned till dem som jobbar närmast verksamheten till de som kan verksamheten bäst, vi detaljstyr inte. Vi tror på våra duktiga medarbetare i verksamheterna och förvaltningarna.

Fru Ordförande, jag yrkar återigen avslag på socialdemokraternas (och Roslagspartiets som finns att läsa i handlingarna) ogenomtänkta och populistiska budgetförslag som inte berättar hur man tänker lösa åren framöver.

Anförande mot MP s budgetförslag

Fru ordförande, ledamöter och åhörare, för formens skull yrkar jag avslag även på detta budgetförslag.

Fru ordförande, till skillnad från socialdemokraternas förslag är Miljöpartiet sanningsenliga i sina beräkningar och genom att de höjer skatten med 25 öre. Även om inte heller Miljöpartiet har tagit sikte på framtiden och planer för 2013 och 2014.

Trots att man från Miljöpartiets sida har varit med och beslutat om ett snitt för kostnadsutvecklingen för Österåker om 3,5% lägger man ett budgetförslag med en kostnadsutveckling på 7,8%.

Om vi för enkelhetens skull räknar med att skattesatsen ligger kvar på19.15med MP’s förslag för 2013 och 2014, och INGA andra satsningar görs dessa två kommande år står Österåkers kommun med ett underskott (inte förenligt med kommunallagens balanskrav om 2%) för 2014 på ett underskott om – 7,4 mkr.
Det hade varit klädsamt att för Österåkers skattebetalare och väljare att redovisa dessa prognoser också.

Fru ordförande, jag yrkar avslag även på Miljöpartiets förslag, och för tredje gången bifall till majoritetens ansvarsfulla och hållbara budgetförslag.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Mitt bemötande på Oppositionens skuggbudgetar

  1. Ping: Bredband, turism, flyktingsamordning mm | (M)ichaela's

  2. Björn Molin skriver:

    På grund av den borgerliga alliansens vägran att satsa på skolan på annat sätt än med slagord ”Österåker ska bli länets bästa skolkommun” etc. Tvingades Roslagspartiet att stödja Socialdemokraternas budget där en rejäl satsning på skolan ingick. Det räcker att besöka en förskola i Österåker för att konstatera hur stora barngrupperna är. Eftersom vi har 10 % av ledamöterna så är det inte framgångsrikt att försöka få igenom en egen budget. RP förslog också 10 öres skattehöjning för 2012 som skulle användas som delfinansiering av en trafikplats. Alliansen kan idag känna sig ”stolta” över att en satsning på skolan stannade vid slagord och att trafikanterna får sitta kvar i sina bilköer under många år framöver. Roslagspartiet beklagar kvaliteten på de folkvalda knapptryckarna som har större lojalitet mot sin allians än mot medborgarna i Österåker

  3. Viking Skeeborg skriver:

    Jättebra! Jag hörde inte hela framförandet. Radion bröt mitt i för att istället köra en Jazzrepris.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s