Jul- och nyårsresumé 2017

Snart är – redan – ett händelserikt år till ända. Jag tycker det inte känns allt för avlägset tillbaka i tiden då jag skrev förra årets resumé. Nu på söndag är det julafton och åtta dagar ytterligare efter det så är vi inne i 2018. Nu väntar julmys, god mat och samvaro, nu väntar nyårsfirande med förhoppningar och löften. Förhoppningsvis väntar också lagom mycket snö för den där extra genuina inramningen.

Tiden går sannerligen fort när man har roligt. Att få vara med om att se till att få så stort genomslag som möjligt för det uppdrag väljarna givit vårt parti. Att få vara med att jobba målmedvetet mot en målbild. Jag är ständigt tacksam för det förtroende som jag fått och mitt fokus ligger hela tiden på att ge våra väljare valuta för sina röster och göra Österåker än bättre.

I skrivande stund är det tolv dagar till 2018. Ett år som kommer innehålla val till Riksdagen, Landstinget och kommunen. Alla val är viktiga, men frågan är om inte valet den 9/9-2018 ändå får sägas toppa alla andra val. Det är ett ödesval och ett vägval. På riksnivå står valet mellan individuell frihet, jobb, entreprenörskap, god ekonomi, framåtanda eller fortsatt rödgrön destruktiv politik. Den enda krok som landet kunnat klamra sig fast i nödtorftigt är att vi fortfarande kan surfa på en högkonjunktur och resterna av alliansens ekonomiska politik som ännu inte hunnit smältas ner i den rödgröna smältdegeln. Jag vill inte använda negativa omdömen i onödan, men den här regeringens förtjänster kan man räkna på ena handens fingrar och ändå ha rejält med fingrar kvar.

I Österåker står valet mellan fortsatt god ekonomi, valfrihet, låg skatt, framåtanda och optimism mot ett socialdemokratiskt lett maktövertagande med allt vad det skulle kunna innebära…. Det motiverar i alla fall mig att anstränga mig till minst 200 % i kommande valrörelse. Vi behöver alla göra det där lilla extra i årets val. På alla nivåer.

Året som gått har innehållit många stora beslut och landvinningar i kommunen. Det är svårt att i ett komprimerat format få med allt och jag riskerar att något inte kommer med, men jag vill alldeles särskilt lyfta några saker som har bäring på väldigt många människor. Vi sänkte skatten – igen. Denna gång med 40 öre. Nästa år kommer Österåker ha länets näst lägsta skatt. Med utvecklad kvalitet inom skola och omsorg. Det ger mer frihet och politikerna mindre inflytande över individen. Det ökar så klart vår kommuns attraktionskraft. Att försöka påstå något annat är fel.

Det går allt bättre för våra elever i våra skolor. Det märks i de rankingar och mätningar av resultat och kvalitet som görs. Vi har klättrat över 160 placeringar i matematikkunskaper och ligger nu på 23:e plats i riket när det gäller matte. Vi har klättrat 42 platser i SKL:s öppna jämförelser och ligger nu för kommunala och fristående skolor på 14:e plats i hela landet när det gäller kunskaper. I länet ligger vi på femte plats. Det finns de som gjort sig löjliga över vårt mål om länets bästa skolor. Håller detta i sig är vi snart där och något annat alternativ finns inte, vi fortsätter ha målen i sikte. Tack vare kompetent ledning, kompetenta lärare och fantastiskt duktiga och ambitiösa elever är detta möjligt. Jag vill rikta ett stort tack till Er alla!

Ekonomi har ju blivit lite av mitt specialområde. Det var dock skola och förskola som var mitt huvudfokus när jag gick in i politiken, och det är ett område som jag så klart fortfarande intresserar mig för, men i och med min roll som högsta ekonomiskt ansvariga har ekonomi kommit att bli så intressant. Ekonomin i vår kommun är fortsatt stark. Genom att vi håller oss till strikta mål och följer upp läget på minst månadsbasis har vi god koll. Jag kan skriva flera sidor om det goda läget i Österåkers ekonomi, men jag vill särskilt lyfta att vi redan vid årsskiftet prognosticeras ha reglerat pensionsåtagandet, eller vad som mer populärt kallas pensionsskulden. Det är inte många kommuner som är i det läget och det ger en trygghet för framtiden.

Nästa år kommer äntligen friidrottsarenan stå klar. Invigning kommer att ske under sommaren med intressanta gäster. Vi kommer ha en ny konstgräsplan med övertryckstält som ger goda förutsättningar för våra och andras fotbollsklubbar att träna på vintern. Vi kommer att renovera isanläggningen i ishallen vilket gör att säsongen kan förlängas. Arbetet med multihallen kommer inledas, vilket också är ett efterlängtat tillskott på hallsidan.

Jag ser 2018 an med stor tillförsikt. Valrörelsen kommer att bli mycket spännande. Jag hoppas att så många som möjligt kan vara med och dra sitt strå till stacken för ett fortsatt moderatlett styre av kommunen och att Ulf Kristersson blir Sveriges statsminister efter valet.

Jag önskar dig och de dina en riktigt god jul och ett gott nytt år!  Ta hand om dig, varandra och ta det försiktigt med stearinljusen och i trafiken så ses vi på det nya året.

Vi ses!

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Finns det en koppling mellan sänkt kommunalskatt och ökade skolresultat? Ja det gör det!

Välkommen till Moderat Österåkers Nytt!

Senaste dagarna har varit fulla av glädjeämnen!

Först:

Vårt fokus har sedan 2011 varit på att ha länets bästa skolor. För detta har vi blivit både starkt ifrågasatta och även hånade.

NU får vi skörda frukterna av det vi sått. SKL’s Öppna jämförelser visar att Österåker klättrat från plats 56 till plats 14 av landets 290 kommuner. I jämförelse med länets 26 kommuner ligger vi på en 5:e plats av länets bästa skolor!

2012 beslutade vi politiskt att genomföra en satsning på matematikkunskaper. Nu 5 år senare ser vi resultaten. Vi är den kommun i landet som klättrat snabbast och har gått från plats 188 år 2012 till plats 23 i landet!

Jag räknar med att vår långsiktiga satsning på läs-och skrivkunskaper i tidiga årskurser också kommer att ge resultat.

Starkt jobbat av alla engagerade inom skolan! Tjänstemän, rektorer, lärarlag och lärare och inte minst – alla elever!

Idrottsgala 2018 i Österåker

ÄNTLIGEN! Under våren 2018 genomför vi den första idrottsgalan i historien i Österåker. Jag är så glad att detta görs! Nu får vi tillfälle att tydligt uppmärksamma alla ideella insatser inom idrotten, alla barn och unga och idrottsliga prestationer, kamratskap och alla föreningar dvs vuxna som engagerar sig för kommunens barn och unga. Ni är värda all uppmärksamhet!

Minst tre slutsatser kan dras av detta:

1. Det är ingen quick-fix med skolsatsningar. Vår uthållighet, vårt långsiktiga fokus på kunskapsmål, våra öronmärkta satsningar ger resultat. OCH

2. I takt med att kommunalskatten sänkts har också skolresultaten ökat.

3. Moderat politik gör skillnad!

Vill Du vara med och påverka Österåkers framtid? BLI medlem! Gå in på osterakersmoderaterna.se

Passar på att önska trevlig helg!

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Idrottsgala 2018 i Österåker!

I dag har vi fattat beslut om att genomföra en idrottsgala! Äntligen! säger jag. Detta har jag velat länge!

Nu får vi tillfälle att lyfta alla idrottsföreningar, alla ideella insatser, idrottsliga prestationer och kamratskap.

Var vore vi utan alla dessa ideella insatser?

Galan går av stapeln i vår! Så glad att vi får ge tillbaka till er föreningar och barn och unga.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Österåkers skolor på 14:e plats i landet!

Jag vill nästan hoppa jämfota av glädje – Vårt fokus och mål börjar verkligen visa resultat!

SKL’s mätning av skolresultat 2017 har landat Österåker på en femte plats i länet och en 14:e plats i riket (en klättring med 42 platser!).

Tänk så många gånger jag och vi i Moderaterna och Alliansen i Österåker har blivit både hånade och ifrågasatta om vårt inriktningsmål – Länets bästa skolor. Nu är vi nära! Vi släpper inte fokus för detta resultat. Nu fortsätter vi att på riktigt visa att Moderat politik gör skillnad!

Särskilt roligt känns det för mig personligen eftersom anledningen till att jag blev politiskt aktiv var för att förbättra förskola och skola.

Men den största tacksamheten och de varmaste gratulationerna riktas till alla som arbetar inom skolan – tjänstemän, lärare, och rektorer. Ett stort grattis också till alla våra duktiga elever som presterar så otroligt bra!

Österåker – kommunen där skolresultaten ökar i takt med att kommunalskatten sänks.

Publicerat i 1 | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Näringslivsfrukost – Översiktsplan 2040

Åter, efter bara några timmar, i kommunfullmäktigesalen.

I vanlig ordning är det fullt hus på morgonens Näringslivsfrukost som kommunen genomför ett antal gånger per termin med Företagarna. Riktig glädjande att så många kommer för att ta del och dela med sig av synpunkter om vår nya översiktsplan.

Jag fick äran och nöjet att hälsa välkomna och inleda denna tidiga morgon med hur viktiga företagarna är för en kommun i allmänhet och i synnerhet för Österåker. Framgångsrika företagare ger en framgångsrik kommun. Vår uppgift är att så långt som möjligt underlätta för företagare att vara framgångsrika.

Utöver Översiktsplan 2040, med utblick 2060, presenteras Näringslivsstrategin som med gemensamma krafter är framtagen och mynnat ut i en handlingsplan.

Så stolt över alla dessa entreprenörer i vår kommun!

Publicerat i 1 | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Fokus på matematik – Ger resultat!

Sedan 2012 har vi politiskt beslutat att fokusera på matematikkunskaper i Österåkers skolor. Vårt politiska fokus har givit resultat!

Bilderna talar för sig själva.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Moderat ÖsteråkersNytt!

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Moderaternas tidning – Medborgaren

Jag är så glad att Österåkers moderata fullmäktigegrupp uppmärksammas av moderaternas tidning Medborgaren!

Denna artikel är i första hand riktad till moderaterna i Österåker och i andra hand till Alliansen i Österåker. Grattis till Er alla och tack för ett gott samarbete hittills och inte minst framöver!

http://medborgaren.se/kommunalradets-basta-tips-sa-lyckas-du-sanka-skatten-ar-efter-ar/

Publicerat i 1 | 1 kommentar

Mandatperiod 2018-2022

Tack för förtroendet att än en gång bli föreslagen av både medlemmar och nomineringskommitté till 1:a placering på valsedeln för mandatperioden 2018-2022! Det är både med glädje och energi och med en stor passion jag ser fram emot ytterligare en mandatperiod tillsammans med drivna och glada moderater få fortsätta att öka kvalité, resultat i förskola och skola, äldreomsorg och för ökad både faktiskt och upplevd trygghet. Större frihet och trygghet för den enskilde och ständigt i minnet vems pengarna är.

Tack! 💙

HÄR finns hela förslaget till valsedeln

#meddrivkraftattförbättra

#goodenoughISNOTgoodenough

#österåkerimitthjärta❤️

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Österåker – Kommunen där friheten och tryggheten är större!

Visste Du att det går bra för Österåker – på riktigt!

Österåkers invånare är inte bara skattevinnare i den kommun där skatten sänkts mest under mandatperioden. Sedan 2011 har vi sänkt skatten med 1 krona och 90 öre vilket leder till att skattebetalarna får större frihet i vardagen att bestämma mer över sina egna pengar.

Tryggheten ligger i det faktum att vi per 2017 års slut är i balans med pensionsskulden och vi har fyllt fonden (RUR/ Resultatutjämningsreserven) som kan användas vid konstaterad lågkonjuktur. Detta ger våra kärnverksamheter stor trygghet att även vid en lågkonjunktur kommer de kunna få kompensation för pris- och löneökningar. Verksamheternas kontinuitet är tryggad. Har man inte medel i fonden vid en lågkonjunktur är det vanligt att kommunens ansvariga politiker måste ”frysa” eller dra ned på ”pengen” till förskola, skola och äldreomsorg. Här är österåkersborna trygga.

Vi har inga lån och vi har pengar på banken.

Välkommen till Österåker – där friheten och tryggheten är större!

 

Publicerat i Österåker, Budget, Effektivitet, Ekonomiansvar, Frihet, kommun, Moderaterna, skatt, skattelättnad, Skattesänkning, Skärgårdskommunen Österåker, Skola, Trygghet | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Österåker: Bäst i landet på att sänka skatten

”Under senaste mandatperioden har Österåkerborna fått den största skattesänkningen bland landets kommuner. Ordning och reda på finanserna och inflyttade högutbildade framhåller kommunalrådet Michaela Fletcher (M) som några av de främsta orsakerna till hur kommunen klarat av att hålla nere skatten.”

Läs mer i Mitt i Södra Rolsagen

SvD Näringsliv

 

Publicerat i Alliansen, Österåker, Effektivitet, Ekonomiansvar, kommun, Moderaterna, skatt, skattelättnad, Skattesänkning | Lämna en kommentar

Brist på förskollärare och behöriga lärare – Vad gör vi?

Det råder brist på förskollärare och behöriga lärare i länet!
Vad gör vi åt det?

Jo, i den moderatledda alliansen i Österåker bestämde vi oss för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare och ge möjlighet för lärare som saknar behörighet i ämnen de undervisar i att bli behöriga.

Genom ett unikt samarbete med Uppsala Universitet och vårt pedagogcentrum ”Pedagog Österåker”, i Österåker blir detta verklighet!

På så vis får barn och elever i Österåker chansen att möta utbildade pedagoger i förskola och skola, högre kvalité, större möjligheter att nå sina kunskapsmål och bättre resultat.

 

Mer finns att läsa HÄR

Publicerat i Alliansen, Österåker, kommun, Lärarlöner, Moderaterna, Skärgårdskommunen Österåker, Skola | Lämna en kommentar