Alliansen i Österåker – det största blocket

Pressmeddelande

Alliansen i Österåker största block efter valet.

Alliansen (M, Fp, C, Kd samt Öp) är det största blocket.
Väljarna har gett ett tydligt besked att Österåker har en borgerlig övervikt på preliminärt 24 mandat jämfört med S+ V + Mp’s 18 mandat.

-​Alliansen avser regera vidare tillsammans i kommunen de kommande fyra åren och vi ställer oss positiva till diskussioner med andra partier där vi har en samsyn om kommunens fortsatta färdriktning, säger samtliga partiföreträdare inom alliansen i Österåker.

Det slutgiltiga resultatet vad gäller mandat är i skrivande stund inte klart då Länsstyrelsens sammanräkning pågår.

Michaela Fletcher Sjöman, (M) kommunstyrelsens ordförande, Tel: 073 644 35 62
Elisabeth Gunnars, (FP), kommunalråd Tel: 073 6252047
Michaela Haga (C), Tel: 070 7463600
Arne Ekstrand (KD), Tel: 070 8397711
Lennart Berneklint (ÖP), Tel: 073 977 76 11

Nu är också personvalskryssen räknade och jag är mycket glad och tacksam för alla de som först valt en moderat valsedel och sedan valt att kryssa en kandidat. Jag fick denna gång hela 1031 kryss. TACK för det förtroendet!

Publicerat i 1 | Märkt , , , | 1 kommentar

Fortsätter med trygghetsarbete

Regeringsskiftet…..

Oroar mig för hur vi i Österåker påverkas av en S och MP regering. MP har ju sagt att de vill halvera anslagen till polisen. Vad innebär det för oss? Vilka frågor kommer de förhandla bort som är viktiga för oss i kommunerna. Hur påverkar det vår ekonomi och vårt arbete som håller sig inom den kommunala kompetensen, dvs vårt huvudansvar.

I dag skickar vi från Österåkers kommun en skrivelse till Rikspolisstyrelsen och begär att polisstationen är kvar här med hänvisning till, bland annat, den senaste händelsen i Åkersberga. Samtidigt har jag till kommunstyrelsen den 24/9 lyft ett ärende om att förstärka kommunens förebyggande arbete med och för unga i riskzonen.

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Nu börjar valrörelse 2018!

 

Uppdatering: Moderaterna i Österåker tappade 7,2 % mot Moderaterna på riks 6,7. Efter uppdateringar på val.se stämmer således inte den första analysen. Fortsättningsvis avvaktar jag vidare analyser till slutsammanställning av valresultaten.

Uppdatering:
Kommuninvånarna i Österåker valde i högre grad att rösta moderat i kommun än vad de gjorde till riksdag.

Österåkersbornas röster på moderaterna till riksdagen blev 8,1% lägre än 2010

Österåkersbornas röster på moderaterna till Kommunfullmäktige blev 7,2% lägre än 2010.

Trots 3 lokala partier (RP, ÖP och SPÖ).

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

V A L D A G E N

 

 

 

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

34 timmar kvar….

 

34 timmar kvar till vallokalerna stänger.

Rösta för ett Sverige som internationellt ses som ett succéland. Rösta för ett SAMLAT och FÖRBERETT regeringsalternativ.

RÖSTA PÅ NYA MODERATERNA.

#99timmar

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

60 timmar kvar till vallokalerna stänger…..

60 timmar att välja väg för Sverige.

#99timmar

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

3 dagar….. 99-timmarskampanjen är igång

Med 3 dagar, 14 timmar och 10 minuter kvar till vallokalerna stänger lägger vi in sportväxeln. Det är valdagen som räknas, opinionsmätningarna duggar tätt och de visar på skillnader. Vi kan och VI VILL fortsätta sätta Sverige på topplistorna i EU. Vi har gjort det.

Nu på väg till Ljusterö. Kom och besök oss i valstugan idag. Vi får finbesök vid 16-tiden.

LYCKA TILL!

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

4 dagar….

 

På tre dagar har alliansen minskat gapet till den …där röran. Nu fyra dagar kvar. Nu ökar vi takten för att behålla en alliansregering som levererar, en landstingsallians där moderaterna ser till HELA nordosts kollektivtrafikbehov, Moderaterna i landstinget stannar inte i Täby. Även om (S) här tycker en sak så röstar inte kollegorna i (S) till Österåkers fördel. Du kan lita på att moderaterna tar ansvar för att tillgodose att även Österåkersbor gynnas av kollektivtrafiken.

Moderaterna i Österåker tar ansvar för realistiska, genomförbara satsningar. Vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar håller vi.

4 dagar kvar! #ettsamtaltill

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

5 dagar…..

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

6 dagar ……

Lyssna på den lokala radiodebatten mellan de 12(!!) partierna som ställer upp i kommunvalet i Österåker (om alla kommer). Lyssna direkt kl.18:30-21:00 på 103,7 MHz eller via webben via denna länk. Mycket nöje.

Publicerat i 1 | 1 kommentar

7 dagar …..

 

Och de röd-grön kan nästan liknas med Monty Pythons: ”100 M dash for people with no sense of direction”

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar

Bästa skolkommun

En av anledningarna till att jag blev engagerad i politiken när jag flyttade till Österåker 2004 med min man och två små barn var att jag ville vara med och förbättra kvalitén i förskola och skola, på det viset jag kunde, genom att engagera mig politiskt i moderaterna. 2006 blev jag invald i kommunfullmäktige i Österåker och sedan 2010 haft förtroendet att leda Alliansens arbete som kommunstyrelsens ordförande. Jag kan med stolthet säga att jag har fått vara med och påverka förskolans och skolans förutsättningar.

Alliansen i Österåker har under mandatperioden gjort historiskt stora satsningar på skolan. Vi har:

- höjt pengen generellt, varje år sedan budget 2011 (utan effektiviseringskrav och utan att ev. lokalkostnader ingår i pengen).

- höjt SALSA-bidraget med nära 60% för innevarande år. (Bidraget ges till elever under förutsättning att tre kriterier uppnås: 1. Utlandsfödda elever 2. Elever med utlandsfödda föräldrar 3. Elever vars föräldrar har låg utbildningsnivå.) I Österåker återfinns största andelen som inte nått målen under 3:e kriteriet, därför har vi valt att vikta det högre).

- gett lärarna i Österåker den högsta lönehöjningen i landet 2013 och vi ligger nu på 4:e plats i landet.

- ökat tilläggsbeloppen, dvs stödet till barn i behov av särskilt stöd.

-  numera 46 st Förstelärare.

- beslutat satsa 5 mkr till årskurs 1 & 2 (under fem års tid) för att säkra läs- och skrivkunskaper,

-  gjort en matematiksatsning med start 2012 som givit ett resultat där Österåker hamnar över rikssnittet

- gjort en engångssatsning på 16 Mkt för läromedel och IT, utöver de 2 mkr per år som redan legat som extra IT-peng till skolorna

Listan kan göras längre.

Det är även för oss förvånande att vi hamnar på en riktigt dålig placering. Dock är det så att våra satsningar har ännu inte givit resultat. Vi hoppas att vi får fortsatt förtroende att fortsätta på den inslagna vägen.

Det är självklart att vi gärna hade sett oss som kommun bland de högsta i rankingen. Vi strävar efter att bli den bästa skolkommunen i länet. Nåbart? Ja, att säga annat vore att ge upp. Vi själva och utbildningsnämnden har mål som mäts och följs upp. Att mäta sig mot andra och se vilka framgångsfaktorerna är hos de som lyckats är intressant. Örkelljunga tex, klättrade från 2013 till 2014 från plats 260 till plats 7! Vad har de gjort för att göra den rekordklättringen i rankingen? Frågan har jag ställt till dem och jag återkommer när jag fått svaret.

De kriterier som lärarförbundet har för sin ranking är naturligtvis utifrån deras synvinkel, en partsinlaga. Nedan följer kriterierna och de som vi själva anser är nyckeltal. Vi vet att mer pengar inte per automatik ger högre resultat och vill göra våra resursökningar succesivt och realistiskt vilket ger verksamheterna en kontinuitet.

Vi har försökt att få till en dialog med Lärarförbundet för att vi tillsammans ska mäta rätt saker, nyckeltal som vi gemensamt kan ena oss kring. Att se lärarförbundets ranking som ett tecken på om man är en bra skolkommun ska ses som ett uttryck från arbetskåren lärare anslutna till Lärarförbundet men inte som allena rådande. Att som politiker låta denna ranking vara allena rådande anstår inte en förtroendevald politiker.

  1. Resurser till undervisningen – Har ökat men ännu ej givit resultat på denna mätning. Här kan man också fundera på vad är det för resurser som mäts? Pengen? I så fall är det märkligt då vi knappast ligger sämst i landet när det gäller pengen. Vår uppgift som politiker är att ha förtroende för våra rektorer och lärare, tala om VAD vi  vill uppnå, dvs ALLA elever ska nå kunskapsmålen.
  1. Utbildade lärare – Förstelärarna 46 st nu – vi satsar på att få de absolut bästa lärarna genom bland annat löneförhöjningar till de bästa och för kommande mandatperiod ett samarbete med SPSM https://www.spsm.se/ Mycket viktigt nyckeltal.
  1. Lärartäthet – Vi arbetar för att det ska vara mindre klasser i de lägre åldrarna med start ht-15. Då ska man också ta till sig forskning från tex John Hattie som menar att fler lärare inte är avgörande för elevernas framgångar. En lärare kan ha 30 elever i klassen och alla elever når kunskapsmålen och nästa lärare kan ha hälften, där hälften när målen. Läraren är alltså avgörande. Se tex Danderyd som har lägre lärartäthet än Österåker men ligger som nr 1 i meritvärden (betyg), eller kriteriet ”resurser”, där de även ligger sämre till än Österåker enligt Lärarförbundets kriterier och ändå ligger som nr. 1 i riket i meritvärde.
  1. Friska lärare – Att vara en god arbetsgivare är en av förutsättningarna för att lärarna ska kunna utföra sitt arbete. Också en viktig punkt, spelar naturligtvis roll för eleverenas resultat. Lärare, precis som i vilket annat yrke som helst, som mår bra gör också ett bättre jobb.
  1. Lärarlöner – fjärde plats i riket tycker inte jag är dåligt, men vi avser fortsätta att satsa på de bästa lärarna. Igen, läraren är avgörande för elevernas framgångar. Vi ser till att höja statusen för läraryrket i Österåker. Vi vill att våra elever ska ha de allra bästa lärarna.
  1. Kommunen som avtalspart – Vår politiska vilja och beslut om att kommundirektören tillsammans med personalenheten och de fackliga företrädarna ska starta samverkan har nu blivit verklighet efter drygt ett års förhandlande och diskussioner. Syftet med avtalet är att stärka samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet och sätta fokus på en hälsobefrämjande arbetsmiljö. Systemet ska understödja en fortlöpande utveckling av verksamheten. Samverkanssystemet ska ge alla medarbetare möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling, samt tydliggöra arbetsgivarens ansvar och medarbetarens eget ansvar för verksamhetens kvalitet och utveckling.
  1. Andel barn i förskola – Att ha 100% av alla små barn från 1 år inskrivna i förskolan ger en kommun högre ranking. Personligen tycker jag att det är bra för barn om det får möjlighet att vara hemma längre med sina föräldrar och anser inte att detta är ett mått på om vi är en bra skolkommun eller ej. I Österåker är det fler än i andra kommuner som väljer att vara hemma med sina barn istället för att skriva in dem på förskolan.
  1. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9 – Detta är ett nyckeltal som vi anser SKA mätas. ALLA elever ska nå kunskapsmålen. Att inte ha det målet är inte ansvarsfullt. Skolans uppgift är att se till att alla elever når målen.
  1. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex. – samma som ovan

10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 – samma som ovan

11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex. – samma som ovan

12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år – Här finns en politisk vilja från moderaterna att stärka studievägledarna och deras arbete i grundskolan för att hjälpa eleverna att välja rätt från början. Förutom att det kan vara stressande och krävande för eleverna att inte välja rätt från början är detta oerhört kostsamt för kommunerna.

13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier  – Ska också mätas och vi anser att det är ett relevant nyckeltal.

14. Övergång till högskolan – Detta kan mätas men att alla unga ska studera på högskola är inte vårt mål. Vi är olika. I Österåker ligger vi dock på 99:e plats i landet enligt Lärarförbundets ranking.

Vi har sagt att vi ska ha länets bästa skolor. Vi är på väg. Det vi anser är relevanta nyckeltal är: 1. Meritvärde (betyg) 2. andel behöriga till gymnasiet och 3. Andel som uppnått minst godkänt i alla ämnen. Efter dessa mätbara mål kan man och ska man sätta upp andra mätbara mål som naturligtvis har bäring på dessa ovan. Man ska vara medveten om hur denna ranking slår. Är det möjligt att från ena året till det andra att en kommun kan rasa från en topplacering till botten? Eller som Örkelljunga klättra från 260 till plats 7. Läs HÄR och avgör själv.

Vår uppgift som politiker är inte att gå in och detaljstyra rektors eller lärarnas arbete. Vår uppgift är att tala om VAD vi vill uppnå, vilka mål vi anser att våra skolor ska ha och sedan följa upp.

Du kan också läsa Johan Kants blogg om Lärarförbundets ranking, HÄR.

 

Publicerat i 1 | Lämna en kommentar